ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 07:28 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Hải Phòng:

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định phòng, chống tham nhũng

23:18 | 04/10/2017
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP đã có những chuyển biến tích cực; việc kiểm tra nội bộ tiếp tục được các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn TP quan tâm.

Qua kiểm tra, đã phát hiện kịp thời và chấn chỉnh, lập lại trật tự, quản lý kịp thời một số yếu kém trong quản lý kinh tế được thể hiện dưới các dạng như chi vượt định mức, quyết toán chưa chính xác khối lượng tại một số hạng mục công trình xây dựng. Toàn TP đã tiến hành 61cuộc thanh tra hành chính, 942 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.014 tổ chức, cá nhân; phát hiện 670 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 74,84 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 67,134 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 7,02 tỷ đồng; đã thu hồi 27,455 tỷ đồng.

Thời gian tới, TP sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy định quản lý phòng ngừa tham nhũng; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản...; đẩy mạnh công khai, minh bạch trong các hoạt động hành chính các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh công sở, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phòng ngừa tham nhũng.

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang