ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 07:28 | 19/08/2018 (GMT+7)
.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể

07:07 | 29/09/2017
Năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh đặt ra chủ đề công tác năm khá cô đọng: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Đây là cơ sở để các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ trọng tâm và triển khai tới toàn hệ thống chính trị...

Tập trung nâng cao chất lượng công vụ

“Từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 10 cuộc giám sát, khảo sát để kiểm soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách HĐND đã ban hành. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh, cơ quan chức năng khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước. Đây chính là những đóng góp trực diện của cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương vào công tác giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm một cách hiệu quả, trách nhiệm nhất”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh NGUYỄN VĂN ĐỌC

Là địa phương, mà theo lời Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc - ngôi sao của cải cách hành chính (CCHC), Quảng Ninh không muốn và không để đâu đó trong bộ máy công quyền những điều tiếng ảnh hưởng đến hình ảnh tập thể. Việc giữ cái danh ấy cần được quan tâm thích đáng, bởi thực chất, CCHC là yếu tố cốt lõi giúp Quảng Ninh tăng trưởng mạnh mẽ như 5 năm qua. Điểm nhấn của chính quyền chính là việc xây dựng các Trung tâm Hành chính công trên cơ sở kết quả nghiên cứu học tập mô hình tại một số nước và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh. Ngoài Trung tâm Hành chính công tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm, trong thời gian 4 năm, tỉnh đã thí điểm thành lập Trung tâm hành chính cấp huyện ở 14 địa phương theo nguyên tắc “tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch; người dân và doanh nghiệp chỉ đến một địa chỉ để giải quyết thủ tục hành chính.

Trở lại chủ đề công tác năm, trên thực tế, kỷ luật, kỷ cương hành chính với Quảng Ninh không mới. Nhưng gắn cụm từ trên với nếp sống văn minh cho thấy sự tinh tế của lãnh đạo địa phương khi đặt nhiệm vụ chính trị bên cạnh sự phát triển của xã hội. Còn nhớ tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc một lần nữa khẳng định: Mục tiêu cao nhất của kỷ luật hành chính là để xây dựng chính quyền phục vụ. Tỉnh có văn minh, hiện đại, thì tỉnh cũng phải ngăn chặn, đẩy lùi được sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời mỗi cán bộ, mỗi công chức phải tự giác nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử, từ đó lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ trực diện góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ, chống lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế, chính sách và hành động...


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Ảnh: Xuân Việt

Thi đua và đổi mới

Với tinh thần đó, bắt tay vào thực hiện chủ đề công tác năm, các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bổ sung vào quy chế những quy định về thái độ, trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở. Qua đó, bước đầu đã có hiệu quả tương đối rõ nét, nhất là thực hiện tốt chủ trương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, về trách nhiệm, thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức, cá nhân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, để kỷ luật, kỷ cương hành chính bảo đảm thực chất, các đơn vị còn thành lập tổ công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành quy chế, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện những hành vi sai phạm, tiêu cực.

Song song với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, các địa phương, đơn vị cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định về việc thực hiện văn hóa công sở, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt là toàn hệ thống đã triển khai sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn triển khai ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm đối với tập thể cũng như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, nhiều địa phương, đơn vị đã xác định nhiệm vụ cụ thể trọng tâm, như: TP Hạ Long tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung của Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP Hạ Long năm 2017”. TP Cẩm Phả thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch... Điều đặc biệt là MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều phát huy được vai trò nòng cốt, lựa chọn các mô hình và đã triển khai thành công tại một số huyện, thị xã, thành phố. 

Lê Tùng
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang