ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Giám sát kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước

08:34 | 22/09/2017
HĐND TP vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-HĐND về kế hoạch giám sát tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, đợt giám sát lần này nhằm đánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước trên địa bàn TP; làm rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch thoát nước trên địa bàn Thủ đô. Nội dung giám sát, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện quy hoạch thoát nước trên địa bàn TP được phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg (ngày 10.5.2013) của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng giám sát là các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch Đầu tư, NN - PTNN; Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã.

P.L
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang