ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Việc ban hành các Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội

Thực tiễn và khả thi

08:34 | 22/09/2017
Đánh giá việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND TP Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND TP khẳng định, việc ban hành các nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là cơ sở pháp lý quan trọng, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển KT - XH chung của Thủ đô và đất nước.

Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng thuận

Một số dự thảo nghị quyết
chưa bảo đảm chất lượng

Thường trực HĐND TP chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành nghị quyết cần sớm phải được khắc phục. Theo đó, một số báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND gửi về Thường trực HĐND còn chậm so với yêu cầu; một số cơ quan được giao soạn thảo đề án, dự thảo nghị quyết chưa chủ động phối hợp với các Ban HĐND ngay từ đầu quá trình xây dựng... Đáng chú ý, một số dự thảo nghị quyết của đơn vị trình chưa bảo đảm chất lượng, có trường hợp thay đổi nội dung trước kỳ họp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, thời gian qua, HĐND TP đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết. Cụ thể, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ tổ chức họp để thống nhất những nội dung và các nghị quyết dự kiến sẽ thông qua, báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương. Đối với những vấn đề lớn, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau, liên quan đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân, Thường trực HĐND đều báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và đồng thuận khi tiến hành xem xét, quyết định. “Các nghị quyết của HĐND TP khi được ban hành đều có tính thực tiễn, tính khả thi cao, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP khẳng định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND TP Hà Nội đã ban hành 33 nghị quyết, gồm: 7 nghị quyết về công tác nhân sự, 15 nghị quyết chuyên đề và 11 nghị quyết khác. Các nghị quyết do HĐND TP ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các cơ chế, chính sách đặc thù được Luật Thủ đô quy định và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đây còn là những vấn đề lớn, quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp, cả trước mắt cũng như lâu dài tới quá trình phát triển KT - XH của Thủ đô.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Việc ban hành các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện thuận lợi để các cấp, ngành tăng cường quản lý đầu tư, mở ra hướng đi mới nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển toàn diện các lĩnh vực, góp phần phát triển KT - XH chung của đất nước. Không những vậy, sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực và các Ban HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại”.


Nghị quyết HĐND TP ban hành đều có tính thực tiễn, khả thi

Đáng chú ý, với những nghị quyết có nhiều nội dung quan trọng hoặc nghị quyết chuyên đề, ngoài yêu cầu cơ quan chủ trì báo cáo cụ thể và đề nghị Ủy ban MTTQ có ý kiến phản biện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND còn tổ chức khảo sát thực tế hoặc tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà quản lý để hiểu rõ hơn tình hình thực tế. Đồng thời, tổ chức thảo luận, trao đổi một cách sâu sắc, toàn diện trước khi quyết định.

Đặc biệt chú trọng công tác thẩm tra

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, để chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ họp, Thường trực HĐND TP đặc biệt chú trọng tới công tác thẩm tra. Trong đó, chủ động ban hành kế hoạch công tác, phân công cụ thể cho các Ban được giao chủ trì và phối hợp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Công tác thẩm tra của các Ban được thực hiện đúng quy trình, quy định theo nội dung, chương trình được phân công. Ngoài ra, thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành TP, các ban đã chủ động làm việc với đơn vị liên quan, nghe, góp ý nội dung dự kiến trình tại kỳ họp, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra; các báo cáo thẩm tra đều thể hiện rõ quan điểm đồng ý hoặc những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung…

Đặc biệt, đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, các ban đều tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, phối hợp với Ủy ban MTTQ tổ chức hội nghị phản biện xã hội hoặc khảo sát thực tế. Riêng những nội dung liên quan đến nhiều ban, các ban đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trình thẩm tra.

“Nhìn chung, báo cáo thẩm tra của các ban bảo đảm chất lượng, khách quan, rõ tính phản biện, rõ quan điểm, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, đặc biệt là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo thuận lợi cho đại biểu trong quá trình xem xét, quyết nghị tại kỳ họp. Nhiều ý kiến đóng góp của các ban đã được UBND tiếp thu, chỉ đạo chỉnh sửa vào tài liệu trình kỳ họp; nhiều đề xuất, kiến nghị đồng tình đưa vào nghị quyết của HĐND TP” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đánh giá. 

PHI LONG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang