ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.

Cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế

08:36 | 12/09/2017
Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp (KCN) tập trung, 23 cụm công nghiệp (CCN) và 73 làng nghề đang hoạt động. Vì vậy, việc xây dựng các cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường phù hợp với thực tế đối với các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tại địa phương là rất quan trọng nhằm phát triển bền vững.

Phát triển bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường


Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, đòi hỏi phải triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó có việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật để xử lý ô nhiễm môi trường. Do vậy, sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng với các làng nghề, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đóng vai trò quan trọng và quyết định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hạnh Chung

Trong những năm qua, cùng với tốc độ phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh phát triển ngành công nghiệp. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, Bắc Ninh đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, đặc biệt ưu tiên phát triển CCN, làng nghề. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, hiện có 27 CCN đi vào hoạt động, trong đó có 23 cụm có các doanh nghiệp đầu tư đi vào sản xuất, kinh doanh; 761 cơ sở sản xuất kinh doanh thuê đất với diện tích 267,49ha đã triển khai đầu tư xây dựng. Bên cạnh chính sách phát triển các KCN, CCN, Bắc Ninh chú trọng gìn giữ, duy trì và phát triển làng nghề truyền thống với tốc độ khá nhanh, với 72 làng nghề, trong đó 58 làng nghề truyền thống được phân theo nhóm nhằm lưu giữ, phát triển làng nghề bền vững góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương và tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030, với mục tiêu phát triển đồng bộ hiệu quả giữa đầu tư, xây dựng các khu, CCN và các quy hoạch chuyên ngành khác. Trong đó, nội dung quan trọng là khuyến khích tất cả các dự án sản xuất đầu tư có hạ tầng kỹ thuật phù hợp với ngành nghề sản xuất, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, bảo đảm giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường. Về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ yêu cầu thực tế công tác quản lý môi trường, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nghị quyết, quyết định về xử lý chất thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường làng nghề, theo đó quy định trách nhiệm các bên liên quan trong công tác bảo vệ môi trường khu vực làng nghề, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều giải pháp then chốt như quy hoạch các làng nghề, di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực dân cư, hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các CCN, làng  nghề và lựa chọn một số làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng để tổ chức triển khai thí điểm công nghệ xử lý phù hợp. Bên cạnh việc ưu tiên ngân sách cho sự nghiệp môi trường, Bắc Ninh đã mạnh dạn đẩy mạnh xã hội hóa, tìm ra mô hình để thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, ứng dụng khoa học vào xử lý nước thải… Các quy định đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tập trung giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng và ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường…


Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Mặc dù thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và có nhiều biện pháp triển khai công tác bảo vệ môi trường tại các CCN, làng nghề. Nhưng thông qua các cuộc giám sát của Ban Pháp chế cho thấy, còn không ít những tồn tại, hạn chế. Trong đó, cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực môi trường còn thiếu và chưa đồng bộ. Chưa quy định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn nhiệm vụ giữa Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư đối với các ngành, lĩnh vực hoạt động nghề. Một số dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đã được lập như làng nghề tái chế nhôm Mẫn Xá, đúc đồng Đại Bái và làng nghề bún Khắc Niệm, đến nay chưa triển khai vì chưa tìm được nguồn vốn để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, làng nghề chưa đồng bộ, các chủ đầu tư hạ tầng CCN tập trung thu hút đầu tư, nhưng chưa chú trọng đến công nghệ. Việc bảo vệ môi trường chưa tương xứng, hệ thống xử lý chất thải thiếu đồng bộ, chưa mang tính tập trung. Bên cạnh đó, phần lớn các làng nghề mang tính tự phát, người dân sản xuất theo phương pháp thủ công, kinh phí xử lý chất thải lớn và tốn kém, trong khi nguồn lực các cơ sở sản xuất còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đối với các công trình xử lý môi trường, các cấp, các ngành chưa quan tâm đúng mức, một số khu vực được đầu tư công trình xử lý chất thải không đủ kinh phí vận hành, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt người dân trên địa bàn.

Thông qua các cuộc giám sát của Ban Pháp chế cho thấy, hoạt động sản xuất tại các CCN, làng nghề hiện nay còn nhiều bất cập, đặc biệt về vấn đề ô nhiễm môi trường tại địa phương đang ở mức báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Vì vậy, việc xây dựng các cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường CCN, làng nghề tỉnh Bắc Ninh đang cần sớm giải quyết, góp phần vào sự phát triển bền vững ngành công nghiệp và làng nghề truyền thống của địa phương. 

Phương Hoa
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang