ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 18:08 | 21/02/2019 (GMT+7)
.
Cải cách hành chính ở Thái Nguyên:

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

07:50 | 11/04/2017
Năm 2016, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thái Nguyên được 36,99 điểm và nằm trong nhóm địa phương đạt điểm trung bình cao. Chưa bằng lòng với kết quả này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm cho biết tỉnh sẽ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính (CCHC), tiếp tục cải thiện các chỉ số đạt thấp như kiểm soát tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân...

- Năm vừa qua, Thái Nguyên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công. Xin ông cho biết cụ thể hơn cách làm của tỉnh? 

Công tác CCHC luôn được tỉnh đặt ra là nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Nhiều thủ tục như: Đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư... đã được rà soát và cắt giảm để giảm thiểu thời gian tối đa cho các nhà đầu tư; đồng thời, tạo ra môi trường thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư phát triển của tỉnh - Giám đốc Sở KH - ĐT tỉnh Thái Nguyên Hoàng Thái Cương cho biết.

- Năm 2016, công tác CCHC của tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia của các tập thể, cá nhân liên quan đối với công tác CCHC của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần cải thiện các chỉ số đánh giá về CCHC.

Tỉnh đã có nhiều hoạt động giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, các cấp đối với công tác CCHC. Trong đó, CCHC trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tốt, góp phần thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch với các cơ quan hành chính Nhà nước. Giảm tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp chính quyền để giải quyết công việc.

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tổng rà soát, đơn giản hóa Bộ TTHC tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo đảm thống nhất, đầy đủ, loại bỏ những TTHC không phù hợp với thực tiễn. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đã công bố và áp dụng 1.374 TTHC trên cả 3 cấp ở mức độ dịch vụ công trực tuyến cấp 2. Sau khi tiến hành thay thế, chỉ còn 1.103 TTHC cấp tỉnh, 193 TTHC cấp huyện, 78 TTHC cấp xã. Bên cạnh đó, Thái Nguyên tiếp tục triển khai 22 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 3 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Bên cạnh kết quả đã được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, như: Cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nơi còn mang tính hình thức; việc thực hiện các TTHC trên một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, đầu tư còn khó khăn, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân. Một nguyên nhân khiến cho việc giải quyết TTHC vẫn còn chậm và chưa cao do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa chưa đồng đều...

Bộ phận một cửa của thành phố Thái Nguyên Ảnh: Thanh Bình

- Theo xếp hạng chỉ số PAPI 2016, Thái Nguyên xếp ở nhóm đạt điểm trung bình cao. Tỉnh đã bằng lòng về kết quả này chưa, thưa ông?

- Theo kết quả chỉ số PAPI vừa được công bố, chỉ số tham gia của người dân là một trong những chỉ số tỉnh Thái Nguyên đạt 6,18 điểm, trong nhóm có điểm số cao nhất. Đây là chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân với chính quyền. Điều này chứng tỏ rằng những thông tin về chính sách, TTHC của tỉnh đều được người dân tiếp cận một cách dễ dàng. Tỉnh Thái Nguyên luôn hướng tới là địa phương làm tốt công tác công khai, minh bạch. Tuy nhiên theo công bố PAPI, Thái Nguyên vẫn còn chỉ số đạt thấp như kiểm soát tham nhũng. Với những gì vừa được công bố, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa bằng lòng với kết quả đạt được và cần sự cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

- Vậy trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những biện pháp gì nâng cao chất lượng CCHC và quản trị công, thưa ông?

- Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như phân tích những tồn tại hạn chế, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2017; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các hoạt động công vụ, cập nhật, rà soát và áp dụng giải quyết TTHC thiết thực trực tuyến ở cấp độ 3, 4. Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục thưc hiện mạnh mẽ hơn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị dịch vụ công, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước đối với công tác CCHC, phải coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ hoạt động của mình.

Vừa qua, tỉnh đã công bố chỉ số CCHC các sở, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn năm 2016. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên đánh giá và công bố chỉ số xếp hạng về CCHC của các sở, ngành và địa phương theo hướng dẫn của Trung ương, những số liệu cụ thể của từng tiêu chí thành phần sẽ giúp người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị hiểu rõ việc thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, có giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác này. Chính vì vậy, trong thời gian tới đặc biệt trong năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá các năng lực hoạt động của các sở, ngành thông qua bảng xếp hạng về CCHC của mỗi đơn vị. Trách nhiệm của người đứng đầu của các đơn vị sẽ tiếp tục được nâng cao hơn.

- Xin cảm ơn ông!

THANH BÌNH thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang