PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.

Cần quy định rõ thời hạn của phiếu lý lịch tư pháp

15/04/2009
Để đáp ứng yêu cầu của công dân về cấp phiếu lý lịch tư pháp, ngày 8.2.1999 liên bộ Tư pháp, Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đây là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất áp dụng trong các hoạt động liên quan đến công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, sau 10 năm áp dụng, Thông tư liên tịch số 07 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan vẫn chưa có quy định cụ thể về thời hạn giá trị pháp lý của Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo Thông tư số 07, Phiếu lý lịch tư pháp là loại phiếu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm 5 mục I của Thông tư liên tịch, cấp cho người có yêu cầu nhằm xác nhận người đó có hoặc không có tiền án. Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là thời hạn giá trị pháp lý của phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu? Có được sử dụng cho nhiều mục đích hay không? Liên quan đến vấn đề này, đã có hai luồng ý kiến khác nhau được đưa ra bàn luận

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Thông tư liên tịch số 07 và các văn bản khác có liên quan chưa quy định cụ thể về thời gian, thời hạn giá trị pháp lý, giá trị sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp nên người sử dụng có thể sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, quá trình yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, nếu muốn sử dụng vào nhiều mục đích, với nhiều thời gian khác nhau thì người yêu cầu cũng có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp nhiều bản chính (có giá trị pháp lý như nhau) để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Ngược lại, ý kiến thứ hai cho rằng, mặc dù trong Thông tư liên tịch số 07 và các văn bản khác có liên quan chưa quy định cụ thể về  thời gian, thời hạn giá trị pháp lý, giá trị sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp, nhưng trên thực tế cơ quan, tổ chức có yêu cầu xác minh về Phiếu lý lịch tư pháp đối với một cá nhân cụ thể rất khó có thể chấp nhận phiếu lý lịch tư pháp được cấp từ một thời gian trước. Và chỉ nên cấp cho cá nhân một bản chính Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu.

Cả hai ý kiến trên đều có phần phù hợp với thực tiễn và yêu cầu khách quan của công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, để việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian tới được thực hiện hiệu quả hơn, quy định cụ thể hơn về thời hạn, giá trị thời gian sử dụng, các cơ quan có thẩm quyền nên xem xét, sửa đổi, bổ sung theo hướng: quy định cụ thể về giá trị thời hạn, thời gian sử dụng đối với Phiếu lý lịch tư pháp. Có thể là 6 tháng hoặc một năm. Có như vậy mới phù hợp với thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện trong quá trình thực hiện. Trên thực tế, một cá nhân, trong thời gian nhất định (6 tháng hoặc một năm) rất có thể có những sự kiện liên quan làm thay đổi lý lịch nhân thân. Nếu không quy định cụ thể việc cập nhật lý lịch của họ thì rất khó cho cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định chính xác về nhân thân của họ. Có thể có trường hợp, trong thời gian trước (6 tháng hay một năm) cá nhân đó bị coi là có tiền án, nhưng thời gian hiện tại đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc cập nhật về lý lịch tư pháp của bản thân một cá nhân là rất quan trọng và có thể thay đổi theo thời gian nhất định. Vì vậy việc quy định thời gian, thời hạn giá trị sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp là rất cần thiết.

Theo Thông tư liên tịch số 07 thì phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một bản chính, không được phép sao. Tùy theo mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của đương sự, Sở Tư pháp cấp cho đương sự số lượng phiếu cần thiết. Quy định như vậy là đã rõ, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền (Sở Tư pháp) cấp số lượng bản chính phiếu lý lịch tư pháp không giới hạn, tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu sử dụng. Vì vậy, nếu chúng ta không quy định cụ thể về thời gian, thời hạn giá trị sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp thì rất dễ tạo ra "kẽ hở" trong vấn đề này. Một cá nhân có thể yêu cầu Sở Tư pháp cấp cho họ nhiều bản chính phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, với các khoảng thời gian không giống nhau. Nói cách khác các Bộ, Ngành có liên quan ngoài việc quy định cụ thể về thời gian, thời hạn giá trị sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp cũng nên quy định, hướng dẫn cụ thể về số lượng bản chính phiếu lý lịch tư pháp được cấp cho một cá nhân trên một lần yêu cầu. Thiết nghĩ, chỉ nên giới hạn từ 1 đến 2 bản chính phiếu lý lịch tư pháp cho một cá nhân trên một lần yêu cầu để phù hợp với giới hạn về thời gian giá trị sử dụng của phiếu lý lịch tư pháp.

Nguyễn Xuân Viễn
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang