PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:41 | 18/04/2019 (GMT+7)
.

Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Công khai là vấn đề cốt lõi

30/09/2008
Công khai vừa là nội dung quan trọng vừa là biện pháp hàng đầu trong quá trình thưc hiện dân chủ. Giải mã tốt vấn đề công khai minh bạch thì mọi yêu cầu thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn sẽ được thực hiện trôi chảy, có hiệu quả.

      Dân chủ theo nghĩa từ điển là nói đến phương thức công tác để tôn trọng quyền của mọi người tham gia bàn bạc và quyết định công việc chung. Như vậy, dân chủ ở xã, phường, thị trấn là việc thực hiện quyền mọi người được tham gia bàn bạc và quyết định công việc chung của xã, phường, thị trấn. 
      Trong quá trình lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, từ những năm tháng chiến tranh, cũng như khi đất nước thanh bình, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc phát huy dân chủ trong mọi tầng lớp nhân dân. Nếu nguyên tắc tập trung dân chủ là yếu tố quyết định bảo đảm cho sức mạnh và khả năng chiến đấu của tổ chức Đảng, thì nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở chính là yếu tố bảo đảm phát huy sức mạnh nội lực của cả dân tộc. Với tinh thần đó, thực hiện chỉ Thị số 30-CT/TƯ, ngày 18.2.1998 Bộ Chính trị (Khóa VIII) và nghị quyết của UBTVQH, Chính phủ đã liên tục ban hành các Nghị định số 29, 71, 07 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian vừa qua tuy mức độ có khác nhau nhưng về cơ bản đã đạt được những kết quả quan trọng. 
      Trong tình hình mới, với xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, vấn đề phát huy dân chủ ở cơ sở để tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân lại càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở tốt hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển, UBTVQH đã ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Kế thừa và bổ sung những quy định ở các nghị định có hiệu lực trước đó của Chính phủ, pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn được ban hành với những quy định chặt chẽ và cụ thể hơn, khả năng điều chỉnh và tính pháp lý cũng cao hơn. Đây là bước phát triển và hoàn thiện cả về lượng và chất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho quá trình dân chủ ở cơ sở.
      Pháp lệnh quy định rất cụ thể những vấn đề liên quan đến nội dung, hình thức và trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác công khai ở cơ sở. Phải bắt đầu từ sự công khai thì nhân dân mới biết để tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của địa phương. Sau đó là những vấn đề nhân dân được bàn, được quyết định và được giám sát kiểm tra. Những vấn đề đó đều liên quan và phụ thuộc vào kết quả của công tác công khai.
      Thực tiễn cho thấy, công khai là rất cần thiết, vì thông qua đó thể hiện sự minh bạch. Công khai và minh bạch luôn gắn liền với nhau và là điều kiện để mọi người dân tiếp cận được các vấn đề cần quan tâm; là điều kiện để nhân dân có thể nhìn nhận, suy xét, đánh giá các vấn đề một cách chính xác, khách quan. Quan trọng hơn, đó là cơ sở của lòng tin - nền tảng và linh hồn trong đời sống xã hội ở mọi thời đại. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt việc công khai minh bạch thì ở đó nhân dân tin tưởng, phấn khởi, tinh thần làm chủ được phát huy rất tốt; Nhân dân sẵn sàng tham gia, sẵn sàng cống hiến sức ngưòi, sức của vì công việc chung, vì sự phát triển của cộng đồng. Ngược lại, nơi nào tính công khai minh bạch kém thì ở đó sẽ xuất hiện sự ngờ vực, hoài nghi, niềm tin trong nhân dân bị suy giảm, các yêu cầu khác của quá trình thực hiện dân chủ sẽ không thực hiện được; tiêu cực trong quan hệ xã hội nhanh chóng hình thành; Nhân dân không còn đồng lòng, đồng sức để xây dựng chính quyền, xây dựng quê hương, tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng vì thế mà diễn ra phức tạp.  
      Cùng với những quy định cụ thể của pháp lệnh, thực tiễn quá trình triển khai ở các địa phương cơ sở cho thấy, công khai là vấn đề cốt lõi trong toàn bộ quá trình thực hiện dân chủ ở các địa phương cơ sở. Công khai vừa là nội dung vừa là biện pháp hàng đầu trong quá trình thực hiện dân chủ. Giải mã tốt vấn đề công khai minh bạch thì mọi yêu cầu thực hiện dân chủ sẽ được tiến hành trôi chảy có hiệu quả. Đúng vậy, khi đã trải hết mọi việc công cũng như trải hết lòng mình với nhân dân thì không có lý do gì mà nhân dân, không đồng tình ủng hộ.

Trần Minh Diệu
Phó chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch, Quảng Bình
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang