PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:28 | 24/05/2018 (GMT+7)
.

BÀI DỰ THI VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG:
Cần giải pháp mới cho giáo dục ATGT trong nhà trường

27/07/2008
Những năm qua, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông (ATGT) vào nhà trường. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu quả giáo dục ATGT còn khá khiêm tốn, vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp mới để đem lại hiệu quả thiết thực hơn.

      Nhận thức về ATGT trong nhà trường chưa cao
      Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, tai nạn giao thông ở nước ta tăng vọt với tỷ lệ tăng năm sau so với năm trước trên 20%. Cùng với nhiều giải pháp, việc đưa pháp luật ATGT vào nhà trường được thực hiện. Năm 1995, một số nội dung giáo dục ATGT đã được đưa vào các trường mầm non. Từ năm học 1998-1999, Bộ GD và ĐT đã phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức dạy thí điểm về ATGT trong trường tiểu học. Năm 1998 đã hoàn thành việc biên soạn tài liệu “Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông” để lồng ghép vào chương trình giáo dục công dân; Cuối năm 2003 ban hành cuốn “Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp”. Năm 2006, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông trong đó nội dung ATGT được đưa vào môn học Giáo dục công dân ở lớp 1, lớp 4 và lớp 6. Bên cạnh việc giảng dạy chính khóa, công tác giáo dục ATGT còn được thực hiện thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chính trị đầu năm, đầu khóa học, các cuộc thi tìm hiểu... và nhiều hoạt động ngoại khóa khác.
      Tuy nhiên, nhận thức về công tác này chưa thật đầy đủ. Tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ATGT còn nhiều. Ngày 31.8.2007, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT đã ban hành Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục trong đó nêu rõ: “Công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là lãnh đạo của một số trường học còn chưa thực sự quan tâm, thiếu sự đầu tư thời gian, cán bộ và kinh phí; Thiếu sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp. Việc học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông dường bộ, đặc biệt là vi phạm quy định về độ tuổi lái xe môtô, xe gắn máy và giấy phép lái xe vẫn chưa chấm dứt”. 
      Nguyên nhân
      Chất lượng và hiệu quả giáo dục ATGT và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của học sinh sinh viên chưa tốt do nhiều nguyên nhân. Trước hết, nội dung giáo dục ATGT trong nhà trường còn ít, chưa liên tục. Theo Chương trình giáo dục phổ thông thì nội dung trực tiếp về ATGT chỉ có ở Lớp 1, Lớp 4 và Lớp 6. Đối với đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục ATGT chưa đưa vào nội dung bắt buộc mà các trường tự lồng ghép vào môn pháp luật hoặc chỉ tổ chức báo cáo trong tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu năm, đầu khóa học. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết và chưa thật phù hợp với các đối tượng. Bên cạnh đó, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy còn hạn chế, phổ biến vẫn là một số tranh ảnh đơn giản, nhiều nơi vẫn dạy chay. Việc thiếu thiết bị trực quan dẫn đến khó hướng dẫn hành động cụ thể, nhất là đối với học sinh phổ thông.  
      Phương pháp giáo dục ATGT cũng còn thiếu thực tiễn và nặng về truyền đạt một chiều. Giáo dục ngoại khóa còn thiếu hấp dẫn, chưa tạo được hiệu ứng tâm lý tích cực, chưa lôi kéo được số đông người tham gia cùng suy nghĩ, cảm nhận. Một số nơi tổ chức thi tìm hiểu ATGT với các bài thi trắc nghiệm về luật một cách khô cứng, máy móc, có khi Ban giám khảo cũng không trả lời được nếu... không có đáp án (!). Mặt khác, đội ngũ giáo viên giảng dạy các kiến thức về ATGT còn hạn chế, giáo viên giáo dục công dân ở trung học cơ sở phần lớn vẫn là kiêm nhiệm, nhiều khi không đủ tri thức lý giải vấn đề pháp luật thực tiễn mà học sinh đặt ra. Giảng viên pháp luật ở các trường đại học, cao đẳng chưa được chăm lo đúng mức. Vì vậy việc giảng dạy về ATGT cho sinh viên chưa thành nền nếp, nhận thức của sinh viên không cập nhật.
      Giải pháp cho vấn đề giáo dục ATGT
      Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ATGT thì cần “làm mới” những yếu tố cơ bản như chương trình, đội ngũ giáo viên, tài liệu giảng dạy... 
      Về chương trình chính khóa: Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa pháp luật giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học. Vì vậy, cần có sự nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung về ATGT phù hợp theo hướng học sinh được học liên tục ở các lớp; Cần giảm nội dung lý thuyết, tăng các tình huống cụ thể. Cần quy định nội dung giáo dục ATGT là nội dung bắt buộc trong chương trình chính khóa ở cả đại học, cao đẳng, TCCN vì đối tượng này hiện vẫn là chủ thể thường xuyên vi phạm pháp luật về TTATGT nhưng cũng là đối tượng có thể tham gia tích cực vào việc bảo đảm TTATGT. Cũng cần chú ý giáo dục kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên và đặc biệt phải chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy.
      Về giáo dục ngoại khóa: nếu giáo dục chính khóa chủ yếu giúp nâng cao nhận thức của người học thì các hình thức giáo dục ngoại khóa sẽ góp phần cải thiện thái độ tôn trọng pháp luật thông qua các hình thức sinh động, nhẹ nhàng và bổ sung những thông tin mà chương trình chính khóa khó cập nhật. Bên cạnh các buổi nói chuyện chuyên đề, các sinh hoạt văn hóa văn nghệ có lồng ghép nội dung ATGT có thể có những nội dung thiết thực hơn. Ngay việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông cũng cần cải tiến. Nếu cứ dùng các câu hỏi về biển báo, sa hình theo kiểu học thuộc định lý rồi mới làm toán thì sẽ khó nhớ, chóng quên. Nên chăng, đưa ra các tình huống phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, từng vùng dân cư cho mọi người cùng suy nghĩ, cùng giải quyết rồi chốt lại thế nào là đúng thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Một hình thức khác cần tăng cường là việc đưa học sinh, sinh viên vào các hoạt động thực tiễn như một số địa phương đã tổ chức.
      Về đội ngũ giáo viên: cần sớm hình thành đội ngũ giáo viên “cốt cán” có hiểu biết sâu, phương pháp sư phạm tốt để tổ chức bồi dưỡng cơ bản cho đông đảo giáo viên hiện nay. Việc bồi dưỡng cũng có thể thực hiện qua mạng để đỡ tốn thời gian đi lại mà có thể giải quyết được số lượng đông. Việc tập trung chuyên gia xây dựng một số bộ đĩa hình với nội dung giáo dục ATGT cung cấp cho giáo viên tham khảo cũng là một giải pháp tốt.
      Về tài liệu, thiết bị: các cơ quan quản lý giáo dục cần phối hợp nghiên cứu ban hành danh mục tài liệu, thiết bị tối thiểu phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo. Trên cơ sở đó cần tập trung xây dựng các bộ mẫu thiết bị chuẩn dùng trong nhà trường. Bên cạnh các tài liệu cơ bản cung cấp cho cơ sở như hiện nay, cần xây dựng các trang thông tin giáo dục ATGT trên mạng và hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các giáo viên khai thác, sử dụng phù hợp và chính xác.
      Về sự phối hợp: sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình sẽ giúp cho việc nắm thông tin về việc tham gia giao thông của học sinh được thường xuyên. Ở đây, yêu cầu về sự gương mẫu của bố mẹ là rất quan trọng. Đối với xã hội, bên cạnh việc bảo đảm trật tự ATGT nói chung thì các cơ quan, tổ chức hữu quan cần chủ động phối hợp với nhà trường trong việc kiểm soát học sinh sinh viên, việc tham gia giáo dục trực tiếp, phối hợp tổ chức bảo đảm trật tự nơi cổng trường, tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các đội an ninh tự quản bảo đảm TTATGT... Việc phối hợp hiện nay đã thực hiện song cần thường xuyên hơn trên cơ sở các kế hoạch liên tịch giữa các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục với các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

Khánh Linh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang