PHÁP LUẬT
Cập nhật 07:47 | 21/04/2018 (GMT+7)
.

“Ký nháy” trong văn bản hành chính

15/07/2008
Trong các văn bản của các cơ quan, đơn vị và tổ chức được phát hành có nhiều văn bản có thêm một chữ ký ở phần cuối nội dung hoặc cuối nơi nhận, gọi l“ký nháy”.

      “Ký nháy” là gì, vị trí pháp lý của nó thế nào? Tìm hiểu trong Thông tư liên tịch số 55 /2005/TTLT- BNV- VPCP ngày 6.5.2005 giữa Bộ Nội vụ với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và nhiều văn bản khác, không có quy định nào về “ký nháy”. Có thể hiểu là do người có thẩm quyền ký văn bản bận nhiều công việc nên khó kiểm soát hết được từng tiểu tiết trong văn bản. Người được phân quyền kiểm tra, phụ trách một mảng nào đó đã “ký nháy” vào văn bản, nghĩa là xác nhận đã kiểm tra, người có thẩm quyền chỉ việc ký chính thức. Việc này có thật sự cần thiết không khi pháp luật, Quy chế của cơ quan, đơn vị đã quy định rõ về trách nhiệm của người soạn thảo văn bản, trách nhiệm của người có thẩm quyền ký văn bản, trách nhiệm của nhân viên với thủ trưởng?. 
      Theo chúng tôi, việc “ký nháy” không đúng với quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Thứ nhất, nó không được quy định trong bất kỳ một văn bản pháp lý nào; Thứ hai, Thủ trưởng giao công việc soạn thảo văn bản cho nhân viên là một mệnh lệnh hành chính và nhân viên đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng trong việc soạn thảo văn bản. Thứ ba, việc “ký nháy” còn làm mất yếu tố thẩm mỹ của văn bản. Vấn đề đặt ra là nếu văn bản đã “ký nháy” có điểm sai thì người soạn thảo có bị truy cứu trách nhiệm không, hay chỉ có người ký chính thức chịu trách nhiệm?

Phan Như Phong
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang