PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:52 | 28/03/2017 (GMT+7)
.

“Ký nháy” trong văn bản hành chính

15/07/2008
Trong các văn bản của các cơ quan, đơn vị và tổ chức được phát hành có nhiều văn bản có thêm một chữ ký ở phần cuối nội dung hoặc cuối nơi nhận, gọi l“ký nháy”.

      “Ký nháy” là gì, vị trí pháp lý của nó thế nào? Tìm hiểu trong Thông tư liên tịch số 55 /2005/TTLT- BNV- VPCP ngày 6.5.2005 giữa Bộ Nội vụ với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và nhiều văn bản khác, không có quy định nào về “ký nháy”. Có thể hiểu là do người có thẩm quyền ký văn bản bận nhiều công việc nên khó kiểm soát hết được từng tiểu tiết trong văn bản. Người được phân quyền kiểm tra, phụ trách một mảng nào đó đã “ký nháy” vào văn bản, nghĩa là xác nhận đã kiểm tra, người có thẩm quyền chỉ việc ký chính thức. Việc này có thật sự cần thiết không khi pháp luật, Quy chế của cơ quan, đơn vị đã quy định rõ về trách nhiệm của người soạn thảo văn bản, trách nhiệm của người có thẩm quyền ký văn bản, trách nhiệm của nhân viên với thủ trưởng?. 
      Theo chúng tôi, việc “ký nháy” không đúng với quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Thứ nhất, nó không được quy định trong bất kỳ một văn bản pháp lý nào; Thứ hai, Thủ trưởng giao công việc soạn thảo văn bản cho nhân viên là một mệnh lệnh hành chính và nhân viên đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng trong việc soạn thảo văn bản. Thứ ba, việc “ký nháy” còn làm mất yếu tố thẩm mỹ của văn bản. Vấn đề đặt ra là nếu văn bản đã “ký nháy” có điểm sai thì người soạn thảo có bị truy cứu trách nhiệm không, hay chỉ có người ký chính thức chịu trách nhiệm?

Phan Như Phong
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
08:36 05/10/2013
Phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là khoản tiền tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG để bảo hiểm cho tiền gửi của người được BHTG tại tổ chức tham gia BHTG. Đây là loại phí có tính chất bắt buộc đối với tổ chức tham gia BHTG để thực hiện chính sách BHTG. Mục tiêu của việc thu phí BHTG là nhằm hình thành nguồn quỹ BHTG có sẵn để xử lý đổ vỡ ngân hàng và thực hiện mục tiêu bảo vệ người gửi tiền.
Quay trở lại đầu trang