PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:49 | 14/10/2019 (GMT+7)
.
Hà Nội:

Thanh tra và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp

00:49 | 19/08/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1864/STNMT-TTr, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai; đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai. Thống nhất áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý đối với các trường hợp vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích. Áp dụng biện pháp thu hồi đất đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm các quy định của Luật Đất đai…

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 30 kết luận thanh tra đối với 30 quận huyện, thị xã và đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổng hợp ý kiến tại nhiều các quận, huyện, thị xã trong việc áp dụng các quy định về xử lý vi phạm hành chính để xử lý đối với các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp.

Đ. Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
07:59 19/08/2019
Tạo môi trường thật sự dân chủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì mới có những văn bản luật chất lượng, làm động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Đó là vấn đề đặt ra trong sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quay trở lại đầu trang