PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:12 | 08/12/2019 (GMT+7)
.

Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trực tuyến trên cổng Dịch vụ công

23:37 | 21/07/2019
Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp. Theo Quyết định này, có 96 TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp, trong đó có 07 TTHC thực hiện ở mức độ 4, 11 TTHC thực hiện ở mức độ 3 và 78 TTHC thực hiện ở mức độ 2.

Có 12 lĩnh vực có TTHC trực tuyến bao gồm: Đăng ký biện pháp bảo đảm; lý lịch tư pháp; nuôi con nuôi; quản tài viên; công chứng; trọng tài thương mại; luật sư; đấu giá tài sản; hòa giải thương mại; thi hành án dân sự; bồi thường nhà nước; phổ biến giáo dục pháp luật.

Các TTHC trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp được thực hiện ở 7 đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC bao gồm:  Tổng cục Thi hành án dân sự; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Con nuôi; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia.

P. Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang