PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:31 | 16/12/2019 (GMT+7)
.

Tiêu chuẩn về kinh nghiệm của thanh tra viên ngân hàng

22:29 | 14/07/2019
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 03/2015/TT-NHNN.

Theo đó, thanh tra viên, thanh tra viên chính phải thỏa mãn 1 trong 2 yêu cầu về kinh nghiệm sau đây: Đã từng là Trưởng đoàn thanh tra và được người ra quyết định thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên. Đã tham gia ít nhất 02 cuộc thanh tra và được Trưởng đoàn thanh tra đánh giá là hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên. Ngoài ra, Thông tư đã bổ sung quy định về một số đối tượng do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện giám sát theo quy định của pháp luật như là: Ngân hàng chính sách; Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam…Thông tư số 08/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 19.8.2019; riêng Điều 3 có hiệu lực ngày 05.7.2019, Khoản 4 Điều 1 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15.11.2019.

Bảo Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang