PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:17 | 20/08/2019 (GMT+7)
.

Quy định quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

00:57 | 13/06/2019
Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực từ 17.6.2019. Theo đó, mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngân Anh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quay trở lại đầu trang