PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:26 | 25/06/2019 (GMT+7)
.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi

23:43 | 17/05/2019
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi bao gồm 8 chương, 31 điều, cùng 7 phụ lục và 16 biểu mẫu quy định chi tiết các nội dung của Luật Chăn nuôi. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung liên quan đến công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, quy định chi tiết 4/10 điều kiện sản xuất; việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; quy định trình tự kiểm tra nhà nước, việc miễn kiểm tra và giám sát lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu... Dự thảo Nghị định cũng đưa ra cách thức, nội dung kiểm tra, đánh giá về điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi chi tiết.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về ngày tuổi đối với từng loại gia súc, gia cầm non; điều kiện chăn nuôi như quy mô, mật độ đối với các vùng sinh thái; việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận điều điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; việc quản lý nuôi chim yến, nuôi hươu sao; danh mục động vật khác được phép chăn nuôi; nhập khẩu vật nuôi sống và sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm xử lý chất thải…

Từ Thức
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang