PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:35 | 23/05/2019 (GMT+7)
.

Sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác phổ biến pháp luật

22:38 | 15/03/2019
Năm 2019, sẽ tổ chức 4 đoàn kiểm tra của Hội đồng tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là thông tin đáng chú ý tại Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2019 vừa ban hành.

Theo đó, nội dung kiểm tra gồm lồng ghép kiểm tra kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09.12.2003 của Ban Bí thư; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình hoạt động của Hội đồng; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (tổng kinh phí cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức, địa phương...); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đặc biệt, qua kiểm tra đánh giá kết quả đã đạt được, những mô hình hay, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng. Kế hoạch cũng nêu rõ thời gian, địa điểm, phân công và cách thức kiểm tra.

N. Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang