PHÁP LUẬT
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Thay đổi cách tiếp cận

08:30 | 14/03/2019

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã xác định việc hình thành trục liên thông văn bản quốc gia là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. Đây cũng là mục tiêu mà VPCP đang nỗ lực hoàn thành. Bởi, việc hoàn thành trục liên thông văn bản quốc gia sẽ mở đường cho các hoạt động như tích hợp, chia sẻ dữ liệu số quốc gia; vận hành hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet)… Cũng từ các mắt xích nêu trên, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được kết nối, liên thông với tất cả các cổng dịch vụ công của các bộ, địa phương. Cổng này sẽ “theo dõi” được quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp (DN) trên quy mô toàn quốc, ở tất cả các bộ, ngành và địa phương.

Trong bối cảnh các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các bộ, ngành, địa phương được triển khai trên nhiều nền tảng kỹ thuật công nghệ khác nhau, phát triển trên các hệ điều hành khác nhau, chưa được kết nối với nhau, việc xây dựng trục liên thông văn bản quốc gia có chức năng kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các bộ, ngành, địa phương là hết sức cần thiết. Điều này sẽ giúp Chính phủ giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước hàng năm, góp phần hỗ trợ thay đổi tác phong làm việc từ nền hành chính dựa trên văn bản giấy sang nền hành chính văn bản điện tử; đồng thời góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên để trục liên thông văn bản quốc gia phát huy được hiệu quả, phải bắt đầu từ mỗi một cán bộ, công chức trong thói quen làm việc, thay vì thói quen làm việc giấy tờ thì phải sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều ý kiến cho rằng, đây không chỉ là thói quen mà là lợi ích riêng của không ít cán bộ, công chức trong quá trình xử lý công việc. Tránh sử dụng công nghệ hiện đại cũng đồng nghĩa với việc tránh bị kiểm soát. Trong bối cảnh này, không thể chỉ mãi “cần đề cao vai trò của người đứng đầu” mà phải gắn trách  nhiệm, chế tài đối với người đứng đầu trong việc áp dụng, thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử. Nếu chỉ mình VPCP thực hiện không giấy, còn các bộ, ngành, địa phương vẫn cứ “chỉ dùng” giấy thì cũng không thể có Chính phủ điện tử. Hơn nữa, để có thể có Chính phủ điện tử thì tất cả các cơ sở dữ liệu ở các lĩnh vực cần được hoàn thiện, kết nối, chia sẻ được. Còn, về phía người dân, DN cũng cần có sự thay đổi, từ việc mang hồ sơ giấy tờ đến trực tiếp, không quan tâm đến kết nối mạng, kết nối điện tử thì phải thay đổi cách tiếp cận.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang