PHÁP LUẬT
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Gỡ khó cho cai nghiện tại cộng đồng

07:48 | 13/03/2019

Điểm g, Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được sửa đổi tại Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 111/2013 quy định: Người nghiện ma túy thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì ngoài việc bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn còn phải lựa chọn hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng, hoặc tham gia chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ngoài việc bị áp dụng biện pháp giáo dục, đối tượng này phải lựa chọn hình thức cai nghiện tự nguyện tại nhà hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều địa phương, việc tổ chức cho các đối tượng nghiện cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cồng đồng không mang lại hiệu quả, có nguy cơ tái nghiện cao. Lý do được nhiều địa phương đề cập tới là do gia đình không thể quản lý được các đối tượng này, không có chuyên môn giúp các đối tượng cắt cơn nghiện, không có phác đồ điều trị. Trong khi đó, các địa phương chưa được trang bị đủ cơ sở vật chất, thuốc thay thế, cán bộ có trình độ chuyên môn cắt cơn nghiện. Chính vì thế, việc yêu cầu người nghiện ký cam kết về việc tự nguyện cai nghiện, điều trị nghiện là không khả thi.

Liên quan đến việc tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, Nghị định số  94/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đã “giao” cho y tế cấp cơ sở khá nhiều việc như cơ sở y tế cấp xã, bác sĩ điều trị cắt cơn có trách nhiệm khám sức khỏe ban đầu, làm hồ sơ bệnh án cho người nghiện; xét nghiệm để chuẩn bị điều trị cắt cơn; xây dựng kế hoạch điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng… nhưng lại không quy định về điều kiện để tổ chức thực hiện. Do vậy, rất nhiều địa phương rơi vào tình trạng không thể tổ chức triển khai được. Đơn cử, tại tỉnh Quảng Ninh, hiện rất nhiều trạm y tế chưa có bác sĩ và bất cứ một dụng cụ gì để thực hiện việc xét nghiệm chất ma túy. Thế nên cũng không thể triển khai các xét nghiệm khác và điều trị cắt cơn cho người nghiện và chỉ thực hiện được việc tư vấn cho người nghiện ma túy và giới thiệu tới địa chỉ khác để điều trị cai nghiện.

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Trong đó, nâng cao mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Cụ thể, chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác điều trị cai nghiện ma túy trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện ma túy tập trung tại cộng đồng là 100.000 đồng/người/ngày; mức hỗ trợ cụ thể và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng do Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình cấp có thẩm quyền (theo phân cấp của địa phương) xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện thực tế về số lượng đối tượng nghiện ma tuý tại cộng đồng và điều kiện địa lý của từng xã, phường, thị trấn nhưng mức tối đa là 350.000 đồng/người/tháng... Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới dừng lại ở việc hỗ trợ cho cán bộ tham gia cai nghiện, còn cơ sở, trang thiết bị cho y tế cấp cơ sở thì chưa có, nghĩa là vướng mắc về việc cai nghiện tại gia đình, cộng đồng vẫn còn đó.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang