PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:35 | 23/05/2019 (GMT+7)
.

Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”

22:50 | 11/03/2019
Đó là một trong những gợi ý, chỉ đạo chung của đại diện Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp số 09/ Ctr- BCA- MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22- Ctr/ ĐUCA- V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38- Ctr/BDVTW- BCA về thực hiện công tác dân vận do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 11.3.

Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thời gian qua công tác triển khai, thực hiện các chương trình phối hợp, chương trình hành động giữa Bộ Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương đã nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và được lực lượng công an phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác và đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong mối quan hệ phối hợp, gắn bó truyền thống giữa các lực lượng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Các ban chỉ đạo địa phương, cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả chất lượng; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được chủ động phối hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố, nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội…

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và lời dạy của Bác Hồ: “Quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự”, “trong quan hệ với nhân dân, nhân dân giúp ít thì thành công ít, giúp nhiều thì thành công nhiều, giúp hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và các định công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng công an. Coi công tác dân vận, đạo đức công vụ … Nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng; nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được nhân rộng… Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện có nơi, có lúc còn thiếu sự gắn kết đồng bộ, chưa thường xuyên, có việc chưa rõ cơ quan chủ trì. Việc cụ thể hóa các chương trình phối hợp ở cấp cơ sở còn chậm, một số nơi chưa bám sát vào tình hình đặc điểm của mình để triển khai, thực hiện cho phù hợp. Công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm ở một số địa phương chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao…

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, nhiệm vụ đặt ra trong bảo vệ an ninh trong thời gian tới đặt ra rất nặng nề, vì vậy, để các phong trào thực chất, có hiệu quả cần tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Phát triển, nhân rộng phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình

Tin và ảnh: Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang