PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:35 | 23/05/2019 (GMT+7)
.

Sửa đổi một số quy định về thủ tục thi hành án dân sự

23:31 | 10/03/2019
Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 62/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh yêu cầu Ban soạn thảo, Tổ biên tập rà soát, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan để dự thảo Nghị định đạt chất lượng và tính khả thi.

Được biết, từ Báo cáo tổng kết của các địa phương cho thấy 24 vấn đề lớn cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Các vấn đề được tập trung sửa đổi, bổ sung như: Từ chối yêu cầu THADS; ủy quyền xác minh điều kiện THA; đưa vào sổ theo dõi riêng đối với các vụ việc không có điều kiện THA; thông báo THA…

P. Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang