PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:18 | 20/06/2019 (GMT+7)
.

Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

14:49 | 11/01/2019
Sáng 11.1, Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, công tác xây dựng thể chế, chính sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vụ Pháp chế đã chủ động tham mưu Bộ từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên tham mưu cho Bộ để đôn đốc các đơn vị bám sát tiến độ theo kế hoạch không còn tình trạng nợ văn bản, số văn bản ngoài kế hoạch đã giảm đáng kể. Nỗ lực của Vụ Pháp chế đã góp một phần vào kết quả chung của Bộ.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Thị Kim Anh, một trong những nỗ lực lớn của Vụ Pháp chế trong năm qua đó là tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 2 Luật: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; trình Chính phủ 21 Nghị định, đặc biệt là các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Thủy lợi, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động chuyên ngành của Bộ; trình Thủ tướng Chính phủ 4 Quyết định; và ban hành theo thẩm quyền 44 Thông tư (trong đó 39 Thông tư thuộc kế hoạch), đạt 100% so với kế hoạch.


Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo

Vụ Pháp chế cũng là đơn vị đầu mối được giao tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Vụ Pháp chế đã tham mưu cho Bộ triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu của Chính phủ đặt ra về kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa trên 77% hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, 50,7% thủ tục hành chính đối với hoạt động kiểm tra chuyên ngành, đồng thời quy định cụ thể cơ quan kiểm tra, phương thức kiểm tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động liên quan đến nhập khẩu hàng hóa. Về điều kiện đầu tư, kinh doanh cũng đã thực hiện cắt giảm 50% điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Vụ Pháp chế trong việc tham mưu cho Bộ trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp vào những kết quả nổi bật về hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ trong năm 2018. Vụ Pháp chế cũng đã phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhận định, chất lượng góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Vụ Pháp chế ngày càng được cải thiện, góp phần không nhỏ trong việc tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa các lợi ích. Tuy nhiên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng lưu ý, Vụ Pháp chế phải phát huy hơn nữa vai trò đầu mối triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác pháp chế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đó nâng cao năng lực cũng như vị thế của Vụ. Năm 2019 đòi hỏi Vụ Pháp chế phải quyết tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng văn bản; tăng cường theo dõi, triển khai các Luật mới ban hành.

Chi An
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang