PHÁP LUẬT
Cập nhật 15:09 | 20/06/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Siết chặt đầu vào

08:50 | 09/01/2019
Ngày 15.6.2018, QH đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019. Điều 2 của Luật này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng bãi bỏ các quy định có liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020.

Các sửa đổi, bổ sung nêu trên đã chuyển chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng sang giai đoạn mới. Theo đó, quy hoạch công chứng với số lượng ấn định “cứng” như trước đây không còn, hoạt động của công chứng được điều chỉnh theo cơ chế cung - cầu. Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức hành nghề chứng, đặc biệt là các văn phòng công chứng (VPCC)  - các tổ chức tư thực hiện cung cấp dịch vụ công, có tính chất ủy quyền của Nhà nước - vẫn cần được Nhà nước giám sát kỹ điều kiện, tiêu chuẩn đầu vào; thanh tra, kiểm tra quá trình hoạt động, xử lý nghiêm các sai phạm, thậm chí rút giấy đăng ký hoạt động đối với VPCC hoạt động vi phạm, không tuân thủ điều kiện khi thành lập trong quá trình hành nghề.

Như vậy, trước khi có sự sửa đổi, bổ sung nêu trên thì hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng nói chung và VPCC nói riêng được điều chỉnh bởi quy hoạch nghề và tiêu chí xét duyệt hồ sơ. Trong bối cảnh không còn quy hoạch phát triển nghề, tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC cần được xác định theo đúng quy định của luật để tránh sự phát triển tràn lan, hình thành các tổ chức công chứng kém chất lượng, gây mất an toàn cho các hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Điều này được chi phối bởi bản chất nghề nghiệp của hoạt động công chứng. Điều 3, Luật Công chứng quy định, công chứng là hoạt động dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm; các công chứng viên được Nhà nước bổ nhiệm để công chứng các hợp đồng, giao dịch thực chất là thực hiện quyền lực công do Nhà nước ủy nhiệm nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Điều 70, Luật Công chứng quy định về các tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập VPCC được xem là hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các VPCC. Kinh nghiệm các nước trên thế giới dù có quy hoạch hay không có quy hoạch thì Nhà nước đều quản lý rất chặt chẽ đối với hoạt động và sự hình thành các tổ chức hành nghề công chứng.

Hiện, Bộ Tư pháp đang có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng Kế hoạch rà soát, sắp xếp, phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện phát triển KT - XH; nhu cầu công chứng của từng địa bàn, tránh việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tràn lan, thiếu sự quản lý, đồng thời rà soát, sửa đổi tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC đã được ban hành, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành, bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trong điều kiện không còn Quy hoạch công chứng.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang