PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:24 | 13/11/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

“Tuổi” hay chất lượng thiết bị?

09:30 | 18/08/2018
Chưa hợp lý khi dựa theo tiêu chí “tuổi thiết bị” để áp dụng chung cho máy móc, thiết bị trong tất cả các lĩnh vực sản xuất chuyên là góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đối với dự thảo Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (dự thảo).

Việc kiểm soát máy móc, thiết bị đã qua sử dụng là rất cần thiết nếu dự thảo hướng tới các mục tiêu cụ thể, rõ ràng như không dùng tiền ngân sách để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã không còn/còn ít giá trị sử dụng; bảo đảm máy móc, thiết bị nhập khẩu khi sử dụng tại Việt Nam không gây ảnh hưởng tới lợi ích công cộng (môi trường, an toàn, tính mạng sức khỏe người sử dụng); đồng thời các quy định này được tổ chức thực thi tốt trên thực tế.  

Theo Điều 6, dự thảo thì tiêu chí đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được xác định dựa trên “tuổi thiết bị”. Đây là điều kiện không mới so với quy định tại Thông tư 23/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đánh giá của VCCI thì quy định này chưa hợp lý. Bởi, tuổi máy móc, thiết bị không phản ánh nguy cơ ảnh hưởng tới các lợi ích công cộng quan trọng của máy móc thiết bị. Mỗi một loại máy móc, thiết bị có vòng đời sử dụng, thời gian và mức độ khấu hao không giống nhau; ảnh hưởng của chúng đối với môi trường, sức khỏe, an toàn của người sử dụng… cũng khác nhau.

Hơn nữa, tại Điều 3.4 dự thảo xác định “tuổi thiết bị” được hiểu là khoảng thời gian từ năm sản xuất cho tới năm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Cách hiểu này, hoàn toàn không phản ánh thời gian sử dụng thực - đây mới là sự phản ánh mức độ khấu hao, và mức độ ảnh hưởng tới lợi ích công cộng của máy móc, thiết bị. Bởi, đa phần các máy móc, thiết bị được mua bán qua hệ thống phân phối sẽ không được sử dụng ngay vào năm sản xuất. Từ các lý do trên, VCCI cho rằng tiêu chí duy nhất phù hợp trong trường hợp này phải là tiêu chí về chất lượng còn lại của máy móc thiết bị, thông qua quy định về tỷ lệ % tối thiểu chất lượng còn lại của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Chính vì thế, VCCI đề xuất ban soạn thảo bỏ quy định tại Điều 6 - tức là bỏ quy định về tiêu chí “tuổi thiết bị”.

Đối với các trường hợp ngoại lệ không áp dụng các tiêu chí nhập khẩu đối với các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Đây là quy định đã có ở Thông tư 23/2014, nhưng cụ thể hơn ở trình tự, thủ tục cấp phép. Mặc dù vậy, cả dự thảo và Thông tư 23/2014 đều không có quy định về tiêu chí để xem xét, cấp phép cho trường hợp ngoại lệ này. Điều này, sẽ tạo ra sự tùy nghi rất lớn cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét cấp phép hay từ chối đối với từng vụ việc của doanh nghiệp, từ đó cũng có thể tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp trong cùng điều kiện. Để bảo đảm tính minh bạch, VCCI đề nghị ban soạn thảo quy định rõ các tiêu chí để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận hay không việc nhập khẩu trong trường hợp ngoại lệ.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang