PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:20 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Năng lực quản lý về môi trường ở các cấp chưa đáp ứng yêu cầu

23:28 | 12/07/2018
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề “Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” do Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 12.7 tại Hà Nội.

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2018, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ TN và MT Nguyễn Hồng Quang cho biết, về hoàn thiện chính sách, pháp luật các lĩnh vực này, chỉ tính riêng các văn bản ở Trung ương, đã ban hành trên 242 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ứng phó với BĐKH quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cùng với đó là các văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án có liên quan. Bộ TN và MT cũng đã thực hiện 1.585 cuộc thanh tra về đất đai, 341 cuộc thanh tra về tài nguyên nước, 1.204 cuộc thanh tra về khoáng sản và 1.971 cuộc thanh tra kiểm tra về bảo vệ môi trường… Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực rất nhiều, song còn chồng chéo, chưa thống nhất nên việc triển khai thực hiện rất khó khăn; công tác kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm nghiêm túc, nhưng chưa thật hiệu quả, bởi đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu,  nhất là tại cấp huyện, xã… Để khắc phục tình trạng này, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật liên quan, đồng thời, thảo luận về các vấn đề: Hoàn thiện pháp luật theo hướng khắc phục chồng chéo và xung đột, tạo ra môi trường pháp lý thuân lợi để thực hiện các nhiệm vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý các lĩnh vực bảo đảm đủ sức răn đe; sử dụng hợp lý, hiệu quả, nguồn lực theo hướng tổng hợp quản lý thống nhất, tập trung vào đầu mối và xác định các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và chú trong phối hợp liên ngành; cơ chế để nhân dân giám sát có hiệu quả viêc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Tin và ảnh: Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang