PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
Giảm nghèo bền vững

Từ chính sách đến thực tiễn

06:27 | 10/07/2018
Tăng cường đổi mới chính sách để tiến tới giảm nghèo bền vững là một trong giải pháp trọng tâm được đặt ra trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, sẽ dần xóa bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp chuyển sang hỗ trợ gián tiếp. Cụ thể, sẽ hỗ trợ giảm nghèo thông qua hoạt động đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đây được đánh giá hướng đi phù hợp...

“Cần được hỗ trợ hướng đi”

Đây là chia sẻ của chị Quách Thị Hòa ở Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi gà đồi Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tại hội thảo chuyên đề Đổi mới chính sách hỗ trợ giảm nghèo thông qua hoạt động đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và  Xã hội (LĐ, TB - XH) tổ chức mới đây. Khởi nghiệp với không ít gian khó cả về nguồn lực lẫn kỹ thuật nhưng đến nay, HTX chăn nuôi gà đồi Hương Nhượng của chị Hòa đã thực sự trở thành “bà đỡ” đối với 12 hội viên nông dân xóm Bưng, xã Hương Nhượng. Đi vào thành lập từ tháng 11.2016, nhưng với chiến lược phát triển hiệu quả, năm 2017, doanh thu của HTX đạt 2,9 tỷ đồng, lợi nhuận 600 triệu đồng. Hiện HTX duy trì hai mảng sản xuất chính là chăn nuôi và trồng trọt, trở thành mô hình điểm tại Lạc Sơn, Hòa Bình.


Mô hình nuôi gà đồi của HTX Hương Nhượng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho 16 hội viên ở xóm Bưng

Nói về sự phát triển của HTX Hương Nhượng, chị Quách Thị Hòa chia sẻ, nuôi gà không phải câu chuyện mới đối với người dân xóm Bưng, nhưng trước đây, các hộ chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát nên tiêu thụ bấp bênh, tư thương ép giá. Bên cạnh đó, việc kiểm soát giống, thức ăn do không có kỹ thuật nên xảy ra dịch bệnh, dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao. Trước thực tế đó, các hộ chăn nuôi trong xóm đã thành lập “nhóm sở thích” gồm 12 hội viên nông dân. Các hộ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nên chăn nuôi có bước phát triển khá, sau đó thành lập HTX. Từ khi HTX được thành lập các thành viên trong nhóm đã được học về kỹ thuật chăn nuôi, nhờ đó năng suất gà tăng, quy mô ngày càng mở rộng.

Hiện nay HTX Hương Nhượng đã phát triển ổn định, dù gà đồi HTX Hương Nhượng đã thành thương hiệu, nhưng việc mở rộng vẫn còn nhiều khó khăn vì chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định, thiếu vốn để mở rộng sản xuất… “Các hội viên trong HTX 100% đều là hộ nghèo nhưng mong muốn được hỗ trợ về kỹ thuật, định hướng bao tiêu sản phẩm. Về vốn, mong có cơ chế hỗ trợ vốn ưu đãi và thuận tiện” - chị Quách Thị Hòa nói.

Nên thay đổi chính sách

 Chủ trương của Chính phủ hiện nay là giảm hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào DTTS, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn...

Trên thực tế, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo là nội dung, nhiệm vụ xuyên suốt cả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, kết quả hỗ trợ giảm nghèo chưa thực sự bền vững, đặc biệt là đối với vùng dân tộc và miền núi, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tái nghèo hàng năm vẫn xảy ra; chênh lệch giàu - nghèo giữa vùng DTTS với các vùng, miền, nhóm dân cư khác còn khá lớn, đời sống của đồng bào DTTS nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi, vùng cao, biên giới; vẫn còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ, chưa thật sự tự giác, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Báo cáo của Bộ LĐ, TB - XH cũng chỉ ra rằng, hỗ trợ giảm nghèo cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tạo điều kiện để người nghèo nói chung và người nghèo vùng DTTS nói riêng tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 22% năm 2005 xuống còn khoảng 6,72% năm 2017. Tuy nhiên, kết quả hỗ trợ giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Nguyên nhân do chính sách hỗ trợ giảm nghèo còn dàn trải, mức hỗ trợ thấp, một số phương thức hỗ trợ không còn phù hợp với thực tiễn, một bộ phận người nghèo còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tích cực, chủ động vươn lên thoát nghèo

Về vấn đề này, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Quốc gia giảm nghèo, Bộ LĐ, TB - XH Ngô Trường Thi cho biết, việc triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp đã không còn hiệu quả, vô tình đã tạo điều kiện để người nghèo ỷ lại, không có động lực vươn lên. “Cùng là con bò nhưng khi trao cho đồng bào DTTS, không ít người miễn cưỡng nhận vì đã nhận được nhiều hỗ trợ rồi, trong khi nếu trao cho hộ cận nghèo ở đồng bằng thì lại đem lại hiệu quả kinh tế. Rõ ràng, việc hỗ trợ dàn trải đã tác dụng ngược” - ông Thi nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, các chính sách hỗ trợ trực tiếp nhiều khi tạo tâm lý ỷ lại cho người nghèo, thậm chí tạo tâm lý cho cả cán bộ, người dân một số vùng nghèo muốn tiếp tục nghèo, các hộ nghèo muốn tiếp tục thuộc diện hộ nghèo để được trợ cấp. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp không mấy hiệu quả, có lúc còn tạo cơ chế xin cho. Do đó, để giảm nghèo bền vững, nên tạo điều kiện, cơ hội, động lực hơn là cho không người nghèo. 

Ngân Anh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang