PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Chậm hay kỳ vọng quá cao?

09:10 | 09/07/2018
Mặc dù thời gian qua, việc cải thiện môi trường kinh doanh được Chính phủ, các bộ, ngành liên quan chú trọng với việc ra đời hàng loạt các văn bản liên quan, cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như mong muốn, đặc biệt chưa có sự đồng đều giữa các bộ, ngành, địa phương. Phải chăng, mục tiêu, sự kỳ vọng của Chính phủ quá cao so với những điều kiện cần và đủ để thực hiện cải cách hay vì lý do khác.

Tiếp tục hủy bỏ những điều kiện kinh doanh vô lý, không cần thiết với tiến độ nhanh hơn, phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xuất hiện những điều kiện kinh doanh mới, núp bóng ở những thể chế, chính sách pháp luật mới ban hành, nhất là từ cấp bộ là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng, đến hết quý II.2018, mới có 378/5.700 điều kiện kinh doanh thực sự bãi bỏ, sửa đổi, đơn giản hóa, chiếm trên 13%. Trong khi đó, theo yêu cầu của Chính phủ, các bộ, ngành cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh.

Hiện nay, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, chỉ có 4 bộ đạt chỉ tiêu cắt giảm từ 50% trở lên gồm: Khoa học và Công nghệ; Giao thông - Vận tải; Tài nguyên và Môi trường;  Xây dựng. Hầu hết các bộ mới đang trong quá trình rà soát, đề xuất phương án đơn giản, cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Cá biệt có bộ chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh và danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Trong khi đó phương án đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm, một số bộ chưa đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng là 50%...


Nguồn: ITN

Đáng quan tâm hơn, thời hạn phải ban hành Nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (ngày 31.10.2018) chỉ còn 4 tháng, nhưng chỉ có Bộ Công thương đã có Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định. Trong đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ từ ngày 3.5.2018, nhưng sau gần 2 tháng, Nghị định này vẫn đang hoàn thiện và chưa được ban hành. Các bộ còn lại đang xây dựng phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuẩn bị dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, cần phải thấy việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật không chỉ bảo đảm về mặt thời gian, mà quan trọng hơn là tính hiệu quả của văn bản trên thực tế. Để văn bản có thể triển khai được trên thực tế, thì văn bản đó phải trả lời được những đòi hỏi từ thực tiễn quản lý cũng như nhu cầu xã hội. Nếu chỉ hướng đến mục tiêu cắt giảm bao nhiêu, đơn giản như thế nào cũng rất khó cho bộ, ngành, địa phương. Thực tế nhiều ngành, địa phương “xoay” không kịp trước những cắt, giảm và cũng không ít cán bộ công chức không để ý đến những thay đổi vì họ cho rằng, văn bản không bao quát được thực tiễn, thấy thuận tiện cho bản thân, cho doanh nghiệp thì làm.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang