PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:20 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Đề xuất quy định ứng phó thiên tai trong lĩnh vực hàng hải

23:18 | 08/07/2018
Bộ Giao thông - Vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.

Theo dự thảo, căn cứ vào Công điện của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông - Vận tải và các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công điện chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cơ sở triển khai thực hiện biện pháp ứng phó thiên tai theo Kế hoạch phòng, chống thiên tai đã được xây dựng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cơ sở sau khi nhận được Công điện từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng hải Việt Nam và các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của khu vực (nếu có) có trách nhiệm triển khai biện pháp ứng phó thiên tai theo kế hoạch phòng, chống thiên tai đã xây dựng; tổ chức trực canh, phân công lực lượng xung kích thường trực phòng, chống thiên tai tại các khu vực do cơ quan đơn vị quản lý; duy trì thông tin liên lạc, hỗ trợ y tế và các công việc liên quan khác; theo dõi dự báo diễn biến của thiên tai và khả năng chống chịu thiên tai của công trình, máy móc, thiết bị, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó phải báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng hải Việt Nam và cấp có thẩm quyền để phối hợp chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Dự thảo nêu rõ, khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cơ sở phải chủ động trong việc điều hành bộ máy của mình thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị và chọn phương án thích hợp để xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất. Tuân thủ nguyên tắc 4 tại chỗ bao gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng, chống thiên tai tại địa phương để hiệp đồng thực hiện.

Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, vượt quá khả năng nhân lực, vật tư, trang thiết bị của đơn vị phải nhanh chóng báo cáo cấp trên chỉ đạo việc huy động và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để được chi viện, hỗ trợ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Huy động ngay lực lượng xung kích, các trang thiết bị, phương tiện vận tải để triển khai cứu người, tài sản, phương tiện, công trình nơi xảy ra thiên tai. Bảo đảm thông tin thông suốt, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của cơ quan, đơn vị đối với đơn vị cấp dưới; tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến, sự cố thiên tai và thiệt hại đến cơ quan, đơn vị cấp trên theo quy định.

Đ. Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang