PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:20 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Cơ chế một cửa quốc gia

Chấm điểm bộ, ngành

07:37 | 08/07/2018
Chưa minh bạch, rõ ràng, không thực hiện phân luồng hàng hóa khi kiểm tra là những điểm trừ sau gần 2 năm các bộ, ngành triển khai trong áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia.

Chưa minh bạch

Việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đã góp phần đẩy mạnh tiến độ kiểm tra chuyên ngành và thông quan hàng hóa, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp (DN), giảm thiểu các chi phí hành chính, chi phí đi lại và lưu trữ hồ sơ, giảm tiếp xúc giữa cơ quan nhà nước và người khai hải quan, hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia cho thấy không ít vướng mắc cần tháo gỡ.

Chẳng hạn, Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản quy định, việc kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu; kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu hiện tại đang áp dụng các chế độ miễn kiểm tra, miễn kiểm tra có thời hạn; kiểm tra giảm có thời hạn; kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt. Theo đó, đối với kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt có yêu cầu lấy mẫu hàng hóa, nhưng chưa quy định rõ quy trình phối hợp giữa cơ quan chức năng nhà nước và tổ chức được chỉ định trong việc lấy mẫu, gửi kết quả thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản; chưa rõ tiêu chí lựa chọn tổ chức được chỉ định, thời gian gửi thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu và cơ quan hải quan. Bên cạnh đó, các thủ tục này đều chưa có quy trình riêng cho trường hợp kiểm tra hàng hóa trước và sau thông quan.

Thực tế triển khai cho thấy, không khó để có thể liệt kê các thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa chưa quy định rõ ràng, cụ thể thời gian, trình tự giải quyết tại mỗi khâu, mỗi công đoạn. Đặc biệt, không quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan tham gia vào quá trình kiểm tra và thông quan hàng hóa. Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành do Văn phòng Chính phủ vừa công bố đã chỉ ra hàng loạt các thủ tục như cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy; cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu… chưa quy định rõ trong thời gian bao lâu kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra chất lượng có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định…

Chuyên ngành chưa kết nối

 Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, đến nay đã có 11 bộ, ngành triển khai 47 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Hiện nay, một số thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu đã quy định phương pháp quản lý rủi ro, cho phép DN được miễn, giảm kiểm tra khi đáp ứng một số điều kiện như thủ tục kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu; kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại Bộ Khoa học và Công nghệ; đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, Hệ thống quản lý chuyên ngành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia lại chưa có chức năng tự động phân luồng trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro khi thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu.

Đặc biệt, việc chuyển kết quả đánh giá sự phù hợp từ các tổ chức đánh giá sự phù hợp tới cơ quan kiểm tra nhà nước hầu như chưa thực hiện qua Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng như Hệ thống quản lý chuyên ngành, trong khi kết quả đánh giá sự phù hợp lại chính là cơ sở để kiểm tra và áp dụng các phương thức kiểm tra khác nhau. Chẳng hạn thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, kiểm tra được căn cứ trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận hoặc kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Tuy nhiên, các tổ chức đánh giá sự phù hợp vẫn chưa kết nối thủ tục để thực hiện chuyển kết quả của các tổ chức này tới Hệ thống quản lý chuyên ngành và Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đến nay, mới có Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 Đà Nẵng đã kết nối.

Những hạn chế, bất cập trên đã và đang gây khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu, làm mất cơ hội kinh doanh của DN. Liên quan đến vấn đề này, trước đó vào ngày 28.5.2018,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến về chuẩn hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành trong triển khai áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao cho các bộ, ngành liên quan rà soát các văn bản; đồng thời hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia theo hướng tiếp tục bãi bỏ các thủ tục không cần thiết; đặc biệt dừng ngay một số thủ tục như Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện…;  công bố, công khai đầy đủ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gắn với mã HS trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, lưu trữ, trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Có thể thấy, bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt Chính phủ cũng cần thiết lập các tiêu chí đánh giá thực hiện công việc cho tất cả các bộ, ngành. Từ đó, đánh giá hiệu quả thực hiện, tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia cũng như có các biện pháp xử lý đối với các bộ, ngành không đáp ứng những mục tiêu đề ra.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang