PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:20 | 21/11/2018 (GMT+7)
.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

22:54 | 07/07/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2018, sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 - 4 đối với 57 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của bộ. Theo đó, lĩnh vực địa chất và khoáng sản có 6 dịch vụ; lĩnh vực môi trường có 16 dịch vụ; lĩnh vực tài nguyên nước có 6 dịch vụ, lĩnh vực khí tượng thủy văn có 5 dịch vụ, lĩnh vực biến đổi khí hậu có 7 dịch vụ; lĩnh vực đất đai có 1 dịch vụ; lĩnh vực biển và hải đảo có 15 dịch vụ, lĩnh vực tổng hợp có 1 dịch vụ.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ triển khai thực hiện quy trình thí điểm liên thông một số thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bao gồm: Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước; điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm; điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm…

Để triển khai kế hoạch này, Bộ đưa ra một số giải pháp thực hiện như: Tiếp tục hoàn thiện, triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu cho các hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Kế hoạch này cũng nhằm mục tiêu hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 cho các thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) thuộc phạm vi giải quyết của Bộ trong năm 2018. Đồng thời, thực hiện liên thông các TTHC nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết các TTHC, nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính của ngành đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

P. Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang