PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:45 | 23/02/2019 (GMT+7)
.
Quảng Nam

Tăng cường chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

22:54 | 07/07/2018
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh được giao triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo 896 tỉnh, xây dựng kế triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc nguyên nhân và kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin dân cư; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn đúng tiến độ, hiệu quả để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan tư pháp cấp huyện, cấp xã phối hợp với cơ quan công an thu thập, kiểm tra, đối chiếu, kịp thời xử lý những tồn tại, thiếu sót trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu cư trú, chứng minh nhân dân, căn cước công dân bảo đảm tập trung, thống nhất, chính xác trong thu thập thông tin dân cư… Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Sở Tài chính thẩm định, cân đối ngân sách để chi phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh. UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND cấp xã tăng cường phối hợp với lực lượng công an tổ chức thu thập, đối chiếu thông tin cơ bản của công dân và sắp xếp, bố trí địa điểm để lắp đặt hạ tầng xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đ. Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang