PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:20 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Chồng chéo quản lý chuyên ngành

08:58 | 05/07/2018
Để thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành, các bộ, ngành đều ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải cấp phép, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, mỗi ngành có những tên gọi khác nhau, trong khi đó, phạm vi quản lý của các bộ, ngành rất khó có sự rạch ròi. Vì thế, một sản phẩm, hàng hóa có thể thuộc danh mục này nhưng đồng thời cũng thuộc danh mục khác và phải chịu nhiều phương thức quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức, dẫn đến chồng chéo, không thống nhất. Thậm chí có một mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của một bộ nhưng quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng lại được quy định tại 2 văn bản khác nhau. Điều này, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm của doanh nghiệp (DN).

Đơn cử, hiện việc nhập khẩu sản phẩm trang thiết bị y tế vừa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2015/TT-BYT (thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế), vừa thực hiện theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP (thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế). Theo đó, Thông tư số 30/2015/TT-BYT quy định thủ tục cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với 49 mặt hàng phải cấp phép. Còn Nghị định 36/2016 quy định, trang thiết bị y tế đã có số lưu hành tại Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng và không phải qua Bộ Y tế phê duyệt. Như vậy, sẽ có trường hợp trang thiết bị y tế nhập khẩu phải thực hiện 2 thủ tục cấp phép nhập khẩu khác nhau được quy định tại 2 văn bản do Bộ Y tế thực hiện.

Thời gian qua, có nhiều giải pháp đã được đề cập tới nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo trong việc kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, những giải pháp căn cơ, lâu dài như các bộ, ngành sớm hoàn thành việc ban hành, công bố, công khai danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng (nhóm 2) bảo đảm thống nhất với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành; cắt giảm tối đa tỷ lệ sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan, mỗi mặt hàng đều phải được gắn một mã số HS (hệ thống mô tả và mã hóa hàng hóa)… Tuy nhiên, phải thấy rằng, các bộ, ngành cần sớm thực hiện nguyên tắc phân định trách nhiệm quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo sản phẩm, hàng hóa thay vì theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Bởi, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN cho phép việc thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua một hệ thống thông tin tích hợp và mỗi hàng hóa thì đều có mã số HS.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang