PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:20 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Đột phá về cải cách hành chính

07:20 | 04/07/2018
Xác định cải cách hành chính là một khâu đột phá nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từ 2017 đến nay, huyện Quản Bạ, Hà Giang đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.

13/13 xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa

Theo báo cáo của UBND huyện Quản Bạ, để thực hiện đột phá về cải cách hành chính, từ năm 2017 huyện đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, trong đó xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bộ phận giao dịch một cửa xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ Ảnh: Quốc Sơn

Theo đó, huyện đã đầu tư xây dựng Trung tâm giải quyết TTHC công, bộ phận giao dịch một cửa các xã, thị trấn; lắp đặt camera giám sát bảo đảm cho cán bộ tại bộ phận một cửa hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian đối với các TTHC không liên thông; thông báo về việc công bố số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chủ tịch UBND huyện để tiếp nhận thông tin phản ánh về tinh thần trách nhiệm giải quyết các TTHC, ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Đến nay có 13/13 xã, thị trấn đã thực hiện theo cơ chế một cửa và được đầu tư cơ sở vật chất; trong đó có 11 đơn vị đã đạt yêu cầu về cơ sở vật chất, diện tích phòng làm việc theo quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Cán Tỷ Sùng Mí Lùng cho biết, công tác cải cách TTHC thời gian gần đây đã được đẩy mạnh đến cấp xã. Trước đây để thực hiện xong bộ hồ sơ thủ tục cho người dân thuộc chế độ bảo trợ xã hội như trẻ mồ côi, người cao tuổi mất từ 12 - 15 ngày thì nay được rút ngắn còn từ 1 - 2 ngày. Hiện nay cán bộ xã cũng đã thường xuyên nhận chỉ thị và gửi báo cáo lên huyện bằng thư điện tử nhanh và thuận lợi hơn nhiều so với trước.

Việc niêm yết các nội dung công việc, thủ tục về hồ sơ, các loại giấy tờ biểu mẫu, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí được thực hiện công khai, đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để mọi tổ chức, công dân được biết và thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước, 13 xã, thị trấn và được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện, xã, thị trấn.

Cùng với đó, huyện Quản Bạ đã đầu tư lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến tất cả các xã trên trên địa bàn. Đây được coi là khâu đột phá góp phần giúp cho công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn bảo đảm hiệu quả, kịp thời, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa; giảm thời gian, chi phí đi lại cho cán bộ cơ sở khi phải lên huyện họp hành.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

 Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đã giải quyết TTHC tại Trung tâm giải quyết TTHC của huyện, với số TTHC là 113 thủ tục. Số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa là 13/13 xã, thị trấn; với số TTHC  là 109 thủ tục.  Trong 6 tháng đầu năm 2018 cấp huyện đã tiếp nhận 872 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 872 hồ sơ; cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận 15.757 hồ sơ, đã giải quyết 15.757 hồ sơ.

Một bước đột phá trong cải cách hành chính đáng ghi nhận của huyện Quản Bạ, đó là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cung cấp thông tin đầu mối, hoàn thiện phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT; phiếu chấm điểm ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Hiện nay, UBND huyện đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành từ huyện tới cơ sở. Qua đó công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, bảo đảm thời gian. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ (LAN) và sử dụng mạng nội bộ vào trao đổi công việc; 100% các phòng chuyên môn của huyện có hòm thư điện tử và thường xuyên trao đổi công việc qua hòm thư này. Phần lớn cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc.

Cổng thông tin của huyện, xã được đưa vào hoạt động, thực hiện tốt cập nhật các thông tin liên quan đến cải cách TTHC của tỉnh, huyện, xã góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho công tác cải cách TTHC của địa phương.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng ban, UBND các xã, thị trấn của huyện đã từng bước nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng dịch vụ hành chính công, giảm nhẹ bộ máy và nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính của huyện.

 Tuy nhiên, việc áp dụng chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị còn ít; một số cơ quan, đơn vị chưa sử dụng, khai thác có hiệu quả các ứng dụng CNTT, phần mềm hiện có. Việc bố trí phòng làm việc cho Bộ phận giao dịch một cửa một số xã chưa bảo đảm diện tích theo quy định vì còn khó khăn về cơ sở vật chất.

Để tiếp tục tạo sự đột phá trong cải cách hành chính, thời gian tới Quản Bạ thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, các thông tin, kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT INDEX). Đặc biệt thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra tạo sự chuyển biến thực sự trong cải cách hành chính, bảo đảm tập trung, thống nhất từ huyện đến cơ sở. Công bố bộ TTHC mới ban hành; rà soát, kiến nghị, loại bỏ những TTHC không còn phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Thái Thảo
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang