PHÁP LUẬT
Cập nhật 15:24 | 18/06/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Ôm đồm và mâu thuẫn

07:52 | 14/06/2018
Phạm vi điều chỉnh quá rộng, chưa giải quyết được những vấn đề còn bất cập trong quản lý các kênh phân phối, trong đó có loại hình chợ là nhận xét của nhiều đại diện cộng đồng doanh nghiệp xung quanh Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối, do Bộ Công thương chủ trì.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 12070/VPCP ngày 11.11.2017 của Văn phòng Chính phủ thì Bộ Công thương rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định 02/2003 về phát triển và quản lý chợ;  Nghị định 114 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003 “trên cơ sở đó đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung trình Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. Như vậy, phạm vi đề nghị xây dựng Nghị định này chỉ giới hạn ở việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi 2 văn bản nêu trên. Tức là chỉ dừng lại ở việc “phát triển và quản lý chợ”, vốn chỉ là một trong các hình thức phân phối - bán lẻ.

Trong khi đó, dự thảo mở rộng phạm vi căn cứ ban hành Nghị định ra cả ngành phân phối - tức bao gồm các cửa hàng, trung tâm đấu giá hàng hóa, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm… Có thể hiểu, đây cũng là mong muốn của cơ quan quản lý, muốn quy về một mối để tiện việc quản lý, song dự thảo chưa thể hiện được kỳ vọng đó, với những đề xuất được đánh giá là khá sơ sài, lủng củng, mâu thuẫn và chưa hợp lý.

Cụ thể, ngoài nội dung về phát triển và quản lý chợ, mục tiêu được nêu trong dự thảo bao trùm toàn bộ các vấn đề về “phát triển và quản lý ngành phân phối”. Bao gồm các nội dung hướng đến như: Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa; các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hội nhập kinh tế quốc tế về phát triển và quản lý ngành phân phối. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì đã có sự mở rộng gượng gạo giữa “chợ” và “ngành phân phối”.

Hiện, ở Việt Nam, chợ là hình thức phân phối giữ vai trò quan trọng và chiếm một tỷ trọng lớn trong hệ thống bán lẻ truyền thống, nhưng đang đứng trước sức ép cạnh tranh lớn từ các định dạng bán lẻ khác, đặc biệt là các định dạng bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ chuyên ngành… Chính vì vậy, việc Dự thảo Nghị định muốn xây dựng chính sách cho toàn bộ hệ thống phân phối ở Việt Nam, nhưng các nội dung hiện tại của dự thảo chưa có phân tích nào về toàn bộ hệ thống phân phối mà mới có chi tiết ở hình thức “chợ”, thiếu vắng nội dung về các hình thức phân phối - bán lẻ khác ngoại trừ một vài nội dung rất chung chung về “siêu thị, trung tâm thương mại. Điều này, làm cho các nội dung điều chỉnh ở các phần sau không đầy đủ, vừa thừa vừa thiếu…

 Từ thực tế này, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đề nghị, Bộ Công thương điều chỉnh lại phạm vi điều chỉnh của Dự thảo theo hướng thu gọn lại về phạm vi “quản lý và phát triển chợ”; bỏ các quy định liên quan đến các hình thức phân phối khác không phải là “chợ” (siêu thị, trung tâm thương mại...). Trong trường hợp, Bộ Công thương muốn nhân việc sửa đổi này là dịp để thiết lập chính sách chung cho toàn bộ hệ thống phân phối thì cần có nghiên cứu, đánh giá đề xuất chính sách trên cơ sở thực trạng của hệ thống phân phối, cũng như nhận diện được những vấn đề cần tháo gỡ của từng hình thức phân phối. Từ đó, đưa ra những chính sách phù hợp cho ngành phân phối nói chung.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang