PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:54 | 25/03/2019 (GMT+7)
.

Bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách

20:17 | 01/06/2018
Ngày 1.6, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách năm 2017 và giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong thời gian tới.

Báo cáo tổng quan về kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017  cho thấy, tổng số điểm theo Par Index 2017 của Bộ Tư pháp là 83.93/100 điểm xếp thứ 04/19 Bộ, tăng 2 bậc so với năm 2016. Mặc dù tăng 2 bậc so với năm 2016, nhưng qua rà soát số điểm trừ của Bộ Tư pháp cũng cho thấy trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính vẫn còn hạn chế như: việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa đạt tiến độ như yêu cầu; việc thực hiện công bố thủ tục hành chính, nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính còn chậm; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ còn chậm; số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ bố trí viên chức theo đề án vị trí việc làm chưa đạt 100% theo yêu cầu... Kết quả điều tra xã hội học tuy xếp thứ hạng cao hơn nhưng vẫn thuộc nhóm thấp (xếp thứ 10/19 Bộ).


Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Tiến Dũng tại Hội nghị

Từ thực tế này, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể cho từng đơn vị chuyên môn trong Bộ, cũng như những kiến nghị đến cách tính điểm của Bộ Nội vụ. Theo đó, đối với những điểm thành phần bị trừ thì Bộ Nội vụ cần giải thích lý do biij trừ, để đơn vị có hướng khắc phục, tháo gỡ hay thực hiện nghiêm và đồng bộ các chủ trương, định hướng về kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; chỉ rõ trách nhiệm của từng công đoạn, cá nhân cụ thể…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng, cần lồng ghép cải cách hành chính vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị; lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp quan tâm đến công tác cải cách hành chính và thường xuyên rà soát hàng tháng trong giao ban của đơn vị; đối với các lĩnh vực bị trừ điểm, thì lãnh đạo đơn vị càng phải sâu sát hơn nữa.

Tin, ảnh: Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang