PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Hà Nội

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

23:23 | 13/03/2018
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021.

Mục tiêu chính của Đề án là tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi đến 100% các nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động, trẻ em với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Hàng năm, 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy pháp luật được cung cấp, cập nhập thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ…

UBND thành phố yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cổng thông tin, trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật qua các sân chơi pháp luật cho học sinh các cấp, lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các tổ chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường…

Hải Thanh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang