PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Đối thoại với dân

Cầu nối đồng thuận

08:58 | 13/03/2018
Đối thoại giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của công dân có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy, ngày 26.5.2014 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau gần 4 năm triển khai, việc đối thoại đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận.

Chuyển biến tích cực

Chỉ thị 35 xác định rõ, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, ngay sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, trong đó luôn coi trọng, tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU và thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết triệt để.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU cho thấy, năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, nhờ triển khai hiệu quả việc đối thoại chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Từ đó, đã huy động được sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Hội nghị đối thoại giữa chính quyền và nhân dân tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn
Nguồn: daidoanket.vn

Đánh giá hiệu quả việc đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với người dân, Chủ tịch MTTQ xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Nhã cho biết, người dân luôn mong muốn được trực tiếp người đứng đầu cơ quan tiếp nhận, qua đó xử lý và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của mình. Chính vì vậy, việc đối thoại luôn là sự kiện được người dân mong chờ, thông qua đối thoại rất nhiều vụ việc khúc mắc đã được tháo gỡ.

Tương tự, nhận thức rõ hiệu quả của việc đối thoại với dân đem lại tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc với dân. Chỉ tính riêng TP Vĩnh Yên từ năm 2016 đến nay tổ chức 40 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn. Trong đó, cấp thành phố tổ chức 18 hội nghị; cấp xã, phường tổ chức 22 hội nghị. Bên cạnh đó, định kỳ vào các ngày 10 và 20 hàng tháng, thành phố bố trí lịch tiếp công dân, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại và tố cáo vượt cấp.

Đối thoại phải dân chủ

Thực tế có thể thấy rằng, việc quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp thực hiện tiếp công dân được coi là một bước tiến quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo hướng tới bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nơi nào thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với người dân sẽ giải quyết tốt nhiều vấn đề xung đột giữa chính quyền với người dân.

Tuy nhiên, việc thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân trong thời gian qua còn những hạn chế. Phản ánh từ người dân cho biết, ở nhiều địa phương người đứng đầu chính quyền chưa thực sự coi trọng việc đối thoại, việc đối thoại chưa thực sự cởi mở và dân chủ. Thậm chí, nhiều nơi còn nhầm lẫn giữa đối thoại và tiếp xúc cử tri, một số lãnh đạo tham gia đối thoại có thái độ chưa cầu thị, lý giải thiếu sức thuyết phục. Bên cạnh đó, những kiến nghị sau đối thoại đã không được người đứng đầu giải quyết triệt để khiến người dân không còn mặn mà và tin vào đối thoại.

Tại Hà Nội, báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng cho biết, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố còn bộc lộ những hạn chế. Trước hết, chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp huyện, cơ sở còn hạn chế, có địa phương, cơ sở tiếp công dân còn qua loa, đại khái cho xong việc. Do vậy, kết quả tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo chưa cao; tiến độ tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết tố cáo còn chậm, kéo dài, không có lộ trình giải quyết cụ thể và giải pháp khắc phục những sai phạm đã nêu trong kết luận…

Để việc đối thoại đạt hiệu quả, ý kiến nhiều chuyên gia cho rằng, nội dung đối thoại phải cụ thể và trọng tâm, là những vấn đề bức xúc, nhân dân đang quan tâm. Theo đó, quá trình đối thoại người đứng đầu chính quyền phải lắng nghe và giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bảo Anh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang