PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.

Xử lý trường hợp chậm công bố kết quả hệ thống hóa văn bản

23:26 | 11/03/2018
Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản được coi là một trong các công cụ hữu hiệu góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp làm “sạch” hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng và hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018 cho cán bộ pháp chế các bộ, ngành và 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, do Bộ Tư pháp tổ chức.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận những các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, kinh nghiệm triển khai trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ đầu tiên, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 tại các cơ quan đạt hiệu quả cao, thiết thực góp phần vào công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tra cứu, áp dụng và thực hiện pháp luật. Các đại biểu lưu ý bộ, ngành, địa phương cần ban hành kế hoạch của cơ quan mình để triển khai công việc đúng tiến độ, không tái diễn việc công bố kết quả hệ thống hóa chậm thời hạn như kỳ trước. Đồng thời, kiến nghị nghiêm khắc đối với các trường hợp công bố chậm.

Dương Cầm
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang