PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Sổ tay

Tiêu chí kiểm định không phù hợp

08:55 | 09/03/2018
Khoản 28, Điều 1, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 52 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, dự thảo chưa giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc trong việc tổ chức kiểm định chất lượng.

Cụ thể, dự thảo chưa đưa ra được lời giải cho các vấn đề như tổ chức tư nhân có quyền tham gia vào hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục không? Để được hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cần phải thực hiện các loại thủ tục nào và có giấy phép nào? Đặc biệt với quy định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “quy định nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; quyết định cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động…”. Nếu thực hiện quy định này, có thể nảy sinh các thủ tục xin - cho như “cho phép thành lập”, “cho phép hoạt động”. Đáng chú ý, “kiểm định chất lượng giáo dục” về bản chất là một dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 (sửa đổi Danh mục năm 2016); đồng thời, việc tổ chức thực hiện dịch vụ này thuộc nhóm tổ chức đánh giá sự phù hợp, việc thành lập và hoạt động phải tuân thủ hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nếu chỉ quy định như dự thảo liệu có mâu thuẫn với các văn bản chuyên ngành khác hay không?

Thực tế, sau khi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời vào năm 2003, kiểm định chất lượng đã được đưa vào thí điểm trong giáo dục đại học Việt Nam từ năm 2005 như là công cụ quản lý nhà nước đối với chất lượng giáo dục đại học. Trên cơ sở thí điểm, từ năm 2014 đến đầu năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 4 trung tâm kiểm định chất lượng. Trong số 4 trung tâm nói trên, ba trung tâm được đặt tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, và Đại học Đà Nẵng; một trung tâm trực thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Theo đánh giá của nhiều đại diện các trường thì 4 trung tâm này không đáp ứng được nhu cầu của xấp xỉ 450 trường đại học và cao đẳng, chưa kể khối trường nghề trực thuộc sự quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hiện nay, việc đánh giá chất lượng được quy định tại Thông tư số 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bộ tiêu chuẩn đánh giá một trường đại học gồm 25 tiêu chí về chiến lược, hệ thống, thực hiện chức năng và kết quả đạt được. Mặc dù mới được ban hành nhưng Thông tư này được đại diện các trường nhận định các tiêu chí quá cũ, không cập nhật hội nhập quốc tế. Chính vì thế, bên cạnh các trường không mặn mà với việc kiểm định chất lượng thì cũng không ít trường ĐH thuê kiểm định quốc tế. Lý do được các đại diện các trường này đưa ra là không… tin chất lượng các trung tâm kiểm định chất lượng.

Như vậy, dù được lựa chọn là vấn đề được sửa đổi trong dự thảo Luật Giáo dục đại học, nhưng rõ ràng quy định mới chưa giải quyết dứt điểm được những vấn đề xung quanh kiểm định chất lượng đại học.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang