PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Nhanh chóng hoàn thiện các chính sách

07:34 | 06/03/2018
Có hiệu lực từ ngày 1.7.2016 với nhiều nội dung mới, Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động cả khu vực trong và ngoài quan hệ lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Luật cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Vướng mắc

Để triển khai kịp thời và có hiệu quả Luật ATVSLĐ, nhiều văn bản hướng dẫn đã được Chính phủ, bộ, ngành chức năng ban hành đơn cử như: Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc; Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN... Đáng chú ý, năm 2017, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cũng đã phối hợp với Thanh tra Bộ kiểm tra hơn 40 tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ, đề xuất nhiều kiến nghị đối các doanh nghiệp khắc phục các sai phạm, làm tốt hơn công tác ATVSLĐ. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương tổ chức 6 đoàn kiểm tra tại 30 doanh nghiệp và hơn 20 tổ chức hoạt động kiểm định; kiểm tra các cơ sở hoạt động huấn luyện ATVSLĐ và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, thu hồi 78 kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và yêu cầu các tổ chức hoạt động kiểm định nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình kiểm định trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động...

Tuy nhiên, đánh giá việc triển khai Luật ATVSLĐ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, việc triển khai Luật cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như vẫn tồn tại nhiều phức tạp trong công tác quản lý hoạt động kiểm định dẫn đến một đối tượng thiết bị, một kiểm định viên có thể phải xin nhiều giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định từ nhiều bộ quản lý. Bên cạnh đó, việc triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật xuống cơ sở để doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động nắm được còn rất hạn chế, nhất là đối với cán bộ cấp xã, phường. “Việc mở rộng đối tượng áp dụng ra khu vực phi chính thức là một thách thức lớn, đòi hỏi phải có những đầu tư kinh phí nhất định. Trong khi đó, các cấp, các ngành, địa phương còn chủ quan chưa quan tâm bố trí kinh phí cho hoạt động này dẫn đến chưa triển khai được nhiều hoạt động về tuyên truyền và huấn luyện trong khu vực không có quan hệ lao động, trong các làng nghề. Công tác thống kê, báo cáo tình hình TNLĐ còn thấp” - Cục trưởng Cục An toàn lao động Hà Tất Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, công tác thanh tra, kiểm tra còn ít do kinh phí thực hiện rất hạn chế và lực lượng thanh tra còn quá mỏng so với số lượng doanh nghiệp đang ngày càng tăng lên (hiện có khoảng 600.000 doanh nghiệp, dự kiến đến 2020 có khoảng 1.000.000 doanh nghiệp); Công tác thông tin, tuyên truyền chưa sâu rộng và thường xuyên, mới chủ yếu tập trung vào Tháng hành động về ATVSLĐ; nội dung môn, kỹ thuật mà chưa có sự phân loại cho phù hợp với các đối tượng cụ thể.

Sửa đổi những quy định không phù hợp

Phản ánh từ nhiều địa phương cho thấy, việc triển khai Luật ATVSLĐ chưa hiệu quả do thiếu các văn bản hướng dẫn Luật. Về vấn đề này, ông Hà Tất Thắng cho biết, trong năm 2018, Cục An toàn lao động sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trình Bộ, trình Chính phủ một số văn bản hướng dẫn Luật, như: Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội TNLĐ theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; sửa đổi Nghị định 45/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Thông qua các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp tại Phiên đối thoại lần thứ nhất Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những quy định chưa phù hợp trong các nghị định, thông tư về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan có liên quan để rà soát, đề xuất Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm giảm 20- 30% các thủ tục, điều kiện trong cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, kiểm định; nghiên cứu, đề xuất xây dựng và ứng dụng phần mềm về cấp phép Giấy chứng nhận huấn luyện và phần mềm cơ sở dữ liệu ATVSLĐ phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, xã hội. Cùng với việc hoàn thiện chính sách để nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như người lao động về ATVSLĐ năm 2018 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ theo Kế hoạch do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt nhằm kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn ngừa TNLĐ, nâng cao chất lượng và tạo sự công bằng trong các tổ chức dịch vụ này. Đẩy mạnh đưa tin, công khai các đơn vị vi phạm trên website của Cục, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 được tổ chức, từ ngày 1 - 31.5, trên phạm vi toàn quốc với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Theo đó, Tháng hành động sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như: Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng… Việc thực thi các quy định, chính sách theo Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác huấn luyện ATVSLĐ; trong sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang