PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.
Sổ tay

Thiếu kết nối

09:02 | 05/03/2018
Đăng ký và quản lý hộ tịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương, gắn bó chặt chẽ, mật thiết và khởi đầu cho mỗi một cá nhân. Từ hoạt động này các quyền lợi, ích hợp pháp của công dân được xác lập. Chính vì vậy, công dân phải tự giác đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở dữ liệu hộ tịch còn thiếu. Cụ thể, dữ liệu hộ tịch trong sổ bộ được lưu trữ nhiều năm có nơi bị thất lạc hoặc hư hỏng, mất dữ liệu. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện tại, ở cả 3 cấp trong cả nước (tỉnh, huyện, xã) đang lưu một số lượng tương đối lớn: 771.909 sổ hộ tịch (Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn và Sổ đăng ký khai tử) và 56.866.079 dữ liệu đăng ký trong các sổ lưu này. Tuy nhiên, số lượng sổ hộ tịch lưu trữ nói trên vẫn không đầy đủ, có những địa phương không lưu được sổ do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bắt đầu từ năm 2015, công chức hộ tịch mới được yêu cầu cập nhật cơ sở dữ liệu bằng giấy vào hệ thống điện tử - trên cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Như vậy, những thông tin trên hệ thống nếu đã được cập nhật đủ thì cũng chỉ mới có từ những sự kiện được đăng ký từ năm 2015.

Mặt khác, khi cập nhật dữ liệu, do một số địa phương có thay đổi công chức hộ tịch, người thay thế ngại cập nhật những dữ liệu ở những hồ sơ không do mình giải quyết, vì thiết kế hệ thống không để mục người xử lý hồ sơ và người cập nhật hồ sơ là khác nhau. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật thông tin lên hệ thống dùng chung. Điều đáng quan tâm là do thiếu sự chia sẻ, kết nối giữa các cơ quan trong việc quản lý các thông tin hộ tịch nên người dân cũng chưa được hưởng lợi từ cơ sở dữ liệu điện tử. Theo khảo sát của Bộ Tư pháp, vẫn còn tình trạng người dân đến cơ quan này xác nhận tình trạng nhân thân để nộp cho cơ quan khác, để hoàn thiện các thủ tục hộ tịch theo yêu cầu. Ngoài việc thiếu kết nối, chia sẻ thì hiện nay các phần mềm đăng ký hộ tịch khi đưa vào thí điểm do Bộ Tư pháp xây dựng mới chỉ có phân hệ đăng ký khai sinh nên không thể kết nối với Hệ thống thông tin chính quyền điện tử gồm rất nhiều phân hệ khác như kết hôn, nhận cha mẹ, con nuôi... Hệ quả cuối cùng là rơi vào tình trạng “ông chằng bà chuộc”, người dân có nhu cầu thì cứ chạy lòng vòng.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang