PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:02 | 20/02/2019 (GMT+7)
.

Sơn La: Dự kiến thu hơn 1.325 tỷ đồng từ đấu giá đất

02:31 | 10/02/2018
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định 145/QĐ-UBND về kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định này, tổng số khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2018 là 105 khu đất, số tiền thu khoảng hơn 1.325 tỷ đồng.

Nguồn tạo quỹ đất sạch từ các loại đất, như quỹ đất đã thu hồi của các tổ chức, cá nhân; đất sản xuất nông nghiệp của các xã, bản, hợp tác xã đang quản lý, sử dụng; đất do các cơ quan, đơn vị giải thể, sáp nhập, chuyển địa điểm…; đất của các tổ chức kinh tế sử dụng hiệu quả thấp, các tổ chức có vi phạm pháp luật đất đai, đất hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn sử dụng, các tổ chức không còn nhu cầu sử dụng đất; các dự án khai thác quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Để triển khai tạo quỹ đất sạch, tại các huyện, thành phố sẽ thành lập tổ công tác để rà soát, xác định quỹ đất sạch. Trên cơ sở các khu đất dự kiến tạo quỹ đất sạch và quy hoạch chi tiết được duyệt, tổ công tác rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất từng khu đất cho phù hợp với mục đích sau đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. UBND các huyện, thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ thu hồi, chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

P. Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang