PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:06 | 16/01/2019 (GMT+7)
.
Tây Ninh:

Phê duyệt danh sách công chức đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị

02:31 | 10/02/2018
UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 348/QĐ –UBND phê duyệt danh sách công chức làm đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Theo Quyết định này, có tổng số 238 công chức làm đầu mối tại 24 đơn vị cấp tỉnh, 108 đơn vị cấp huyện và 206 đơn vị cấp xã. Mỗi đơn vị cử 1 công chức để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25.4.2017.

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị thực hiện 5 nhiệm vụ, như bố trí nhân sự, kịp thời điều chỉnh, bổ sung công chức không thực hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị và báo cáo UBND tỉnh để bảo đảm hoạt động của toàn bộ hệ thống; bảo đảm bảo đường truyền, trang thiết bị, quản lý tài khoản an toàn để phục vụ việc khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị.

N. Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang