PHÁP LUẬT
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.
Long An

Công khai, minh bạch các TTHC

23:17 | 13/01/2018
Theo UBND tỉnh Long An, năm 2017, các sở, ngành trong tỉnh đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết 157 TTHC với tổng thời gian rút ngắn hơn 1.000 ngày so với quy định. Tỉnh kiến nghị các bộ, ngành ở Trung ương đơn giản hóa 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. UBND tỉnh Long An đã công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đối với hơn 2.200 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ngành. Các thủ tục này đồng thời được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Qua đó, góp phần tích cực vào việc công khai, minh bạch các TTHC, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận TTHC, thực hiện quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính tại địa phương, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và mạng nội bộ; được cấp chứng thư số chuyên dùng; có Trang thông tin điện tử được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và công bố kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh có 77% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử; 19,68% văn bản được ký số; 91% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC...

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang