PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:52 | 09/12/2018 (GMT+7)
.
Ý kiến

Chờ xử lý…!

07:34 | 13/01/2018

Kết quả kiểm tra 129 văn bản được ban hành từ ngày 1.1.2015 đến 31.10.2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp đã phát hiện 4 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật như Thông tư 40/2016 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư 13/2017 quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải; Thông tư 55/2016 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn các cơ sở trợ giúp trẻ em…

Cụ thể,  tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư 40/2016 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quy định: “Giấy phép lao động do Bộ LĐ, TB - XH phát hành thống nhất”, nhưng Khoản 2, Điều 12, Nghị định 11/2016 của Chính phủ chỉ giao Bộ này quy định mẫu giấy phép lao động. Như vậy, nội dung trên là không có cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền và trái với quy định tại Nghị định 11/2016. Còn tại  Điều 7, Thông tư 13/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ, TB - XH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp khẳng định quy định trên là chưa phù hợp với Bộ luật Hàng hải và Nghị định 121/2014 của Chính phủ về cơ quan tiếp nhận khai báo tai nạn lao động hàng hải...

Với những sai phạm trên, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ LĐ, TB - XH tổ chức xem xét, xử lý theo quy định đối với những nội dung trái pháp luật của các văn bản theo quy định của Chính phủ; đồng thời, rà soát quá trình thực hiện các văn bản trái pháp luật để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định trái pháp luật nêu trên gây ra (nếu có). Đặc biệt, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Bộ này xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, công chức tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định.

Trước kết luận của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ LĐ, TB - XH vừa có văn bản trả lời Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về các văn bản bị “tuýt còi”. Theo Bộ này, những nội dung trong Thông tư số 40/2016 chủ yếu là hướng dẫn về biểu mẫu, báo cáo và không có đầy đủ các bộ phận cấu thành một thủ tục hành chính nên không được coi là thủ tục hành chính. Theo phản ánh của các địa phương cũng như các tổ chức và doanh nghiệp, việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2016 trong thời gian qua chưa có vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội cũng cho biết đang tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tổng hợp các vướng mắc, bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2016 và Thông tư số 40/2016 để bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp thực tiễn. Liên quan đến quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2017, Bộ này khẳng định không trái với quy định hiện hành của pháp luật hàng hải. Như vậy, đã có kết luận khác nhau giữa Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và Bộ LĐ, TB - XH xung quanh điều luật này. Cụ thể, Điều 7 Thông tư số 13/2017 quy định các trường hợp khai báo tai nạn (khai báo với cơ quan, tổ chức, cá nhân nào).

 Đối với việc liên quan đến đề nghị “xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định”, Bộ này chưa có báo cáo với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang