PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.

Bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp

23:26 | 12/01/2018
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong năm 2018 sẽ tiếp tục rà soát 345 điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa 508 thủ tục hành chính, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 287 thủ tục (chiếm 56,5%). Cùng với đó, rà soát 345 điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 34,2%); rà soát, đề xuất cắt giảm 18/40 thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành; giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 24 giờ theo Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật xuống còn 4 giờ đối với đường bộ, đường hàng không và 10 giờ đối với đường biển. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Ngoài ra, Bộ cũng triển khai giai đoạn 2 cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại 5 đơn vị thuộc Bộ; đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Đ. Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang