PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.

75 văn bản về kiểm tra chuyên ngành đã được sửa đổi

23:26 | 12/01/2018
Theo Quyết định 2026/2015/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao 13 bộ, ngành sửa đổi 87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Tính đến tháng 12.2017, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 75 văn bản (đạt 86%). Trong đó có 7 bộ đã hoàn thành gồm: Bộ Công thương (10/10 văn bản), Bộ Khoa học và Công nghệ (2/2 văn bản), Bộ Thông tin và Truyền thông (2/2 văn bản), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (1/1 văn bản), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1/1 văn bản), Bộ Xây dựng (4/4 văn bản), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1/1 văn bản).

Kết quả này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Ngoài ra, một số văn bản mới được bộ quản lý chuyên ngành ban hành đã cắt giảm nhiều mặt hàng và bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp. Điển hình như Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16.6.2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đã cắt giảm hơn 90% mặt hàng phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan; Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 8/8/2017 của Bộ Công thương bãi quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng thép... Một số văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đã chuyển thời điểm kiểm tra từ trước thông quan sang sau thông quan như: Nghị định 55/2017/NĐ-CP ngày 9.5.2017 quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra thay thế Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29.4.2014 không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp xác nhận đáp ứng điều kiện xuất khẩu cá tra cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu...

Bên cạnh đó, nhiều danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đã được các bộ ban hành kèm Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (mã số HS).

N. Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang