PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.
Pháp điển văn bản quy phạm pháp luật

Thống nhất đầu mối

08:18 | 09/01/2018
Hiện có 27 bộ, ngành với gần 100 đơn vị trực thuộc được giao thực hiện pháp điển. Với nhiều đầu mối thực hiện đã tạo ra sự thiếu thống nhất, không ổn định trong quá trình thực hiện; đồng thời gây nên sự lãng phí, tốn kém.

Làm “sạch” chồng chéo, mâu thuẫn

 Qua gần 2 năm triển khai sử dụng (2015- 2017), Phần mềm pháp điển đã hỗ trợ các bộ, ngành rất nhiều về kỹ thuật thực hiện pháp điển, giúp rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đề mục trong Bộ Pháp điển. Cho đến nay, tất cả các bộ, ngành đều có thể sử dụng Phần mềm pháp điển để triển khai công tác pháp điển tại bộ, ngành mình; đã có 67/243 đề mục được pháp điển xong trên phần mềm (trong đó có 36 đề mục đã được Chính phủ thông qua; 31 đề mục đang trình Chính phủ xem xét thông qua).

Hiện nay, Bộ pháp điển được cấu trúc gồm 45 chủ đề. Trong đó, có 265 đề mục thuộc 45 chủ đề. Trong mỗi đề mục có thể có các phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm và nội dung các quy phạm pháp luật được đưa vào bởi các văn bản sử dụng để pháp điển. Cấu trúc của đề mục dựa theo bố cục của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có hiệu lực pháp lý cao nhất thuộc đề mục. Với cách tổ chức, bố cục nêu trên, có thể thấy, việc pháp điển hệ thống VBQPPL của Trung ương được rà soát, làm “sạch”, phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp và thậm chí trái pháp luật để xử lý. Từ đó, tập hợp, sắp xếp vào Bộ pháp điển, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Cho đến nay, Bộ pháp điển là văn bản duy nhất chứa đựng đầy đủ các VBQPPL ở Trung ương đang còn hiệu lực. Chính vì thế, đây là công cụ quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức trong xã hội tìm kiếm, khai thác, sử dụng, và thực hiện, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước quản lý hệ thống các QPPL đang còn hiệu lực.

Qua việc pháp điển 67/265 đề mục, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành rà soát, làm “sạch” được gần 2.000 văn bản trên tổng số khoảng gần 10.000 văn bản QPPL của Trung ương, góp phần phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Ngay sau khi Chính phủ thông qua Kết quả pháp điển đối với 36 đề mục, Bộ Tư pháp đã kịp thời cập nhật vào Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển để các cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng; đồng thời thực hiện một số hoạt động nhằm sớm đưa Bộ pháp điển vào cuộc sống. Qua theo dõi, Bộ pháp điển đã bước đầu được xã hội đón nhận tích cực, khai thác và sử dụng. Đặc biệt, một số luật sư, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đã thường xuyên khai thác, sử dụng và coi Bộ pháp điển là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ giải quyết công việc. Đến nay đã có hơn 1 triệu lượt truy cập vào Bộ pháp điển, trung bình có khoảng gần 3.000 lượt/ngày.

Theo Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29.7.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ pháp điển được xây dựng trong 10 năm (2014 - 2023). Theo đó, Giai đoạn 1(2014 - 2017) hoàn thành 22 đề mục; giai đoạn 2 (2017 - 2020) hoàn thành 144 đề mục và giai đoạn 3 (2021 - 2023) hoàn thành 99 đề mục. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện pháp điển xong 67/243 đề mục. Trong đó, Chính phủ đã thông qua 36 đề mục (Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13.6.2017); Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ xem xét, thông qua thêm 31 đề mục. Theo Kế hoạch, trong năm 2018 các bộ, ngành dự kiến hoàn thành thêm khoảng 50 đề mục. Với tiến độ pháp điển các đề mục như hiện nay, việc xây dựng và hoàn thành Bộ pháp điển có thể “về đích sớm” so với lộ trình đề ra, dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Phân tán thẩm quyền

Theo quy định, hiện có 27 bộ, ngành với gần 100 đơn vị trực thuộc được giao thực hiện pháp điển. Việc phân tán thẩm quyền, trách nhiệm của các bộ, ngành cũng như các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành trong việc xây dựng từng đề mục của Bộ pháp điển đã tạo ra sự thiếu thống nhất, không ổn định trong quá trình thực hiện, trong khi đó việc thực hiện pháp điển đòi hỏi kỹ năng, thời gian, công sức. Việc quản lý công báo hiện nay đang được giao cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ thuộc Văn phòng Chính phủ thực hiện trong khi hoạt động này có liên quan mật thiết đối với công tác xây dựng Bộ pháp điển và công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Ngoài ra, việc thu thập VBQPPL đang còn hiệu lực để pháp điển gặp nhiều khó khăn do nguồn văn bản còn tản mát. Việc pháp điển được thực hiện toàn bộ trên Phần mềm pháp điển, văn bản được thu thập để pháp điển là các VBQPPL phải được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chưa được hoàn thiện, nhiều văn bản đang còn hiệu lực chưa được cập nhật đầy đủ, chất lượng văn bản chưa được kiểm duyệt chặt chẽ để bảo đảm tính chính xác của văn bản nên gây khó khăn cho việc sử dụng văn bản trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để pháp điển. Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng, cần nghiên cứu giao một cơ quan thống nhất làm đầu mối quản lý và triển khai thực hiện đồng bộ đối với Công báo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và pháp điển để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đỡ tốn kém, lãng phí; đồng thời thường xuyên rà soát các VBQPPL theo quy định để kịp thời xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp trước khi sử dụng để pháp điển.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang