PHÁP LUẬT
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Vì môi trường kinh doanh

08:18 | 09/01/2018
Theo quy định của Luật Đầu tư, có 7 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, tổng số các điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với 243 ngành nghề là khoảng 4.284 yêu cầu, điều kiện. Theo nội dung, có thể chia thành 8 nhóm điều kiện cơ bản, gồm: Phải được tổ chức dưới hình thức pháp lý nhất định; yêu cầu về nhân lực, lao động; yêu cầu về năng lực sản xuất; yêu cầu về cách thức, bố trí tổ chức sản xuất, nhà xưởng; yêu cầu về năng lực tài chính tối thiểu; yêu cầu phù hợp với quy hoạch; phải được đào tạo, tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức; phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước để được kinh doanh.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp thì không hiếm các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa hợp lý đã làm hạn chế gia nhập thị trường, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, năng suất lao động của doanh nghiệp (DN), tạo kẽ hở cho hành vi nhũng nhiễu. Do đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần tiếp tục xem xét cắt giảm cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, nhưng vẫn phải bảo đảm công tác quản lý nhà nước, nhất là đối với những ngành nghề đặc thù.

Thực hiện sự chỉ đạo này, nhiều bộ, ngành đã chủ động rà soát, lên kế hoạch cải cách điều kiện đầu tư, kinh doanh, theo hướng tạo thuận lợi cho DN. Điển hình, Bộ Công thương đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 55,5% tổng số các điều kiện đầu tư kinh doanh. Hiện, dự thảo Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương đã được trình Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã triển khai rà soát và xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành. Cụ thể, Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát, đề xuất bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của của Luật Đầu tư; rà soát, dự kiến đề xuất bãi bỏ khoảng 41,3%; đơn giản hóa 43,7%; giữ nguyên 15% tổng số điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề xuất bãi bỏ, sửa đổi theo hướng rút gọn 118 điều kiện (32,4%) trong tổng số khoảng 345 điều kiện, thuộc 33 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

 Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Chính phủ xem xét đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Trong đó, tiếp tục đề xuất bãi bỏ 20 ngành, nghề không cần thiết; đang xây dựng Nghị định về kiểm soát và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh. Đây là những tín hiệu vui từ nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Tuy nhiên, bên cạnh những đề xuất bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cũng không hiếm các văn bản có quy định không phù hợp với điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, tính từ ngày 1.7.2015 (ngày Luật Đầu tư có hiệu lực) đến nay, Bộ đã phát hiện và kiến nghị xử lý 31 văn bản có quy định không phù hợp về điều kiện đầu tư kinh doanh, riêng năm 2017 phát hiện, kiến nghị xử lý 6 văn bản. Đến nay các bộ, ngành, địa phương đã xử lý 26/31 văn bản; còn 5 văn bản chưa được xử lý. Đã đến lúc cần công khai 5 văn bản chưa được xử lý, đồng thời chỉ ra nguyên nhân vì sao chưa được xử lý và trách nhiệm thuộc về ai.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang