PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:15 | 25/09/2018 (GMT+7)
.
THỰC THI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Cần xây dựng chương trình dài hạn

08:39 | 15/11/2017
Đây là vấn đề được các đại biểu đặt ra tại hội nghị tập huấn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức mới đây.

 “Mơ hồ” về khái niệm

Nhìn lại quá trình triển khai và thực hiện trong xây dựng VBQPPL trong những năm qua, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đào cho biết, xây dựng VBQPPL trong thời gian qua tồn tại không ít hạn chế. Đơn cử như trong quá trình dự thảo VBQPPL, một số đơn vị chưa tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục xây dựng VBQPPL chưa tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội trước khi xây dựng dự thảo văn bản, kể cả đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính; chưa lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản hoặc có lấy ý kiến góp ý nhưng chưa bảo đảm thời gian theo quy định; đối tượng lấy ý kiến hẹp, chất lượng ý kiến không cao. Kết quả là chất lượng của một số dự thảo VBQPPL không cao, chưa bảo đảm về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung đơn giản, sơ sài. Thậm chí có văn bản chỉ sao chép các VBQPPL ở Trung ương… nên tính khả thi sau khi ban hành không cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định còn nhiều hạn chế về trình độ và năng lực. Nội dung thẩm định phần lớn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, chưa đi sâu vào phân tích nội dung.

Nói đến những hạn chế trong quá trình xây dựng VBQPPL tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp thừa nhận, một số dự thảo chất lượng còn thấp, chưa dự liệu được đầy đủ các khả năng tác động của văn bản chính sách đó khi triển khai vào cuộc sống. “Hiện nay công tác tham mưu xây dựng văn bản hầu hết do các cục, vụ, tổng cục đảm nhiệm, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trong công tác xây dựng văn bản, bên cạch ưu điểm thì công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều hạn chế yếu kém, trong đó năng lực của cán bộ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, hầu hết chưa cập nhật và nắm vững các quy trình theo Luật Ban hành văn bản quy pháp luật 2015”  - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh.

Vừa xây dựng vừa trình

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Đức Hiền, quy trình đề xuất xây dựng VBQPPL theo Luật Ban hành VBQPPL 2015 đã có những quy định chặt chẽ. Tuy nhiên, việc quy định thủ tục đánh giá tác động của chính sách khi xây dựng đối với tất cả các văn bản luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư là chưa phù hợp. Chỉ nên thực hiện đối với các văn bản mới (hoặc có chính sách mới khi sửa đổi, bổ sung. Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành luật không cần thiết thực hiện thủ tục này. Theo ông Lê Đức Hiền, việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động, báo cáo đánh giá thủ tục hành chính… là những báo cáo mang tính chuyên môn cao do vậy rất tốn kém về kinh phí. Tuy nhiên, hiện không có quy định cụ thể về nguồn lực cũng như nhân lực cho việc thực hiện, trong khi đó rất khó lồng ghép hoặc sử dụng nguồn từ các chương trình mục tiêu hay dự án khác.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Trần Trọng Đào cho biết, mỗi chính sách vận động theo một quy trình, bao gồm 3 giai đoạn cơ bản: Hoạch định chính sách, thực thi chính sách và đánh giá chính sách. Ở Việt Nam, quá trình xây dựng chính sách đã chú trọng nhiều đến khâu hoạch định và thực thi chính sách, song việc đánh giá chính sách dường như bị bỏ qua hoặc rất ít được quan tâm. Trong khi đánh giá chính sách là việc xem xét, nhận định về giá trị các kết quả đạt được và việc nhìn nhận và đánh giá chính sách do đó thường gắn với sự đánh giá những quy định pháp luật này có phù hợp với những yêu cầu của cuộc sống hay không và chúng được vận hành như thế nào trên thực tế.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho rằng, chất lượng các VBQPPL chưa đạt do sức ép về mặt thời gian nên nhiều văn bản rơi vào tình trạng “vừa xây dựng, vừa trình các cấp, vừa sửa đổi hoàn thiện. Chính vì vậy, cần thiết phải có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để xây dựng một chương trình dài hạn về ban hành VBQPPL. Đây sẽ là bộ khung quan trọng trong quá trình hoạch định, ban hành và thực thi chính sách, tránh việc để tới gần cuối năm mới đề xuất xây dựng chính sách cho năm sau trong khi không có một nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động, tổng kết chính sách một cách khoa học.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang