PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:15 | 25/09/2018 (GMT+7)
.
Tây Ninh

Thông qua phương án đơn giản hóa TTHC ngành công thương

00:47 | 11/11/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương.

Theo Quyết định này, có hai TTHC được đề xuất đơn giản hóa, bao gồm (thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai).

Đối với Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai, phương án đơn giản hóa đưa ra là rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc. Việc thực thi phương án đơn giản hóa này sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi cho người thực hiện thủ tục; ước tính chi phí tiết kiệm được xấp xỉ 16 triệu đồng/năm, với tỉ lệ cắt giảm chi phí ước tính đạt 46% so với trước đơn giản hóa.


Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh khí hóa lỏng

Đối với thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai, có hai phương án đơn giản hóa đưa ra. Phương án 1: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 7 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc. Phương án 2, sửa đổi bổ sung mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo hướng bổ sung lý do đề nghị cấp lại, vì hiện nay mẫu đơn chưa có lý do đề nghị cấp lại dẫn đến gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục này. Lợi ích khi thực thi hai phương án đơn giản hóa trên dự kiến sẽ giúp tiết kiệm được 2,27 triệu đồng/năm, đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí là 28,34% so với trước đơn giản hóa.

Để thực thi 2 phương án đơn giản hóa trên, Tây Ninh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5, Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

P. Hải
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang